Strona 1

Kultury tkankowe 5

Pytanie 1
Pytanie 2
Co charakteryzuje komórki pluripotencjalne:
mogą różnicować do wielu innych typów komórek ale nie do totipotencjalnych (komórki mogą zmieniać potencjalność tylko na mniejszą),
mogą różnicować do dowolnych komórek organizmu – Taką zdolność u ssaków posiada tylko komórka zygoty albo komórki wytworzone w pierwszych podziałach zygoty,
dają w wyniku różnicowania komórki blisko ze sobą spokrewnione (np. komórki krwi),
wytwarzają tylko jeden typ komórek.
Pytanie 3
Pytanie 4
Pytanie 5
Geny homeotyczne HOX:
kodują białka uczestniczące w remodelowaniu
kodują białka zaliczane do czynników transkrypcji
kodują białka stymulujące podział i rozwój limfocytów
są zmutowane w komórkach nowotworowych
Pytanie 6
Co to są onkogeny:
geny recesywne utrzymujące supresję nowotworu w wersji niezmutowanej
geny których produkty powstrzymują proliferację komórek
geny które dopiero w wyniku mutacji mogą spowodować nadmierną proliferację komórek nowotworowych
zmutowane geny, które powodują nadmierną proliferację komórek w procesach nowotworowych
Pytanie 7
Co się stanie gdy w komórce zajdzie mutacja jednego allelu genu supresorowego:
komórka zostanie pozbawiona zdolności do apoptozy i nastąpi rozwój nowotworu
nastąpi niekontrolowana proliferacja komórki, ale nie nastąpi rozwój nowotworu
zostanie utrzymana supresja nowotworu, dopóki komórka będzie posiadała przynajmniej jeden niezmutowany allel tego genu
nastąpi niekontrolowana proliferacja komórki i rozwój nowotworu
Pytanie 8
Wskaż nieprawidłową odpowiedź o onkogenach:
przykłady to: czynnik transkrypcji E2F, bcl2
musi dojść do mutacji obu alleli, aby mogło dojść do procesu nowotworowego
mutacje takich genów prowadzą zwykle do niekontrolowanej proliferacji
normalnie kodują białka, które stymulują proliferację komórki