Test: Chemia Organiczna- Wstęp

Strona 1

Pytanie 1
Alkany to węglowodory nasycone. Głównym przedstawicielem jest:
C2H4
C2H6
CH4
Pytanie 2
Metan posiada hybrydyzację:
sp
sp2
sp3
Pytanie 3
Reakcja substytucji polega na podstawianiu atomów fluorowców w miejsce atomu wodoru, wyszczególniając rodników fluorowców. Jednym katalizatorem w tej reakcji jest tlenek glinu (Al2O3).

Powyższy tekst jest:
Fałszywy
Prawdziwy
Pytanie 4
Mechanizm reakcji substytucji przedstawia:
Inicjacja- Terminacja-Propagacja
Inicjacja- Propagacja- Terminacja
Propagacja- Terminacja- Inicjacja
Pytanie 5
Gaz błotny to inaczej:
Pentan
Metan
Etyn
Pytanie 6
Która z poniżej wymienionych reakcji pozwala otrzymywać cykloalkany wychodząc z alkanów, fluorowcopochodnych alkanów:
Eliminacji
Wurtza
Podstawiania