Strona 1

Chemia Organiczna- Wstęp

Pytanie 1
Alkany to węglowodory nasycone. Głównym przedstawicielem jest:
CH4
C2H4
C2H6
Pytanie 2
Metan posiada hybrydyzację:
sp3
sp
sp2
Pytanie 3
Reakcja substytucji polega na podstawianiu atomów fluorowców w miejsce atomu wodoru, wyszczególniając rodników fluorowców. Jednym katalizatorem w tej reakcji jest tlenek glinu (Al2O3).

Powyższy tekst jest:
Prawdziwy
Fałszywy
Pytanie 4
Mechanizm reakcji substytucji przedstawia:
Inicjacja- Propagacja- Terminacja
Propagacja- Terminacja- Inicjacja
Inicjacja- Terminacja-Propagacja
Pytanie 5
Gaz błotny to inaczej:
Pentan
Etyn
Metan
Pytanie 6
Która z poniżej wymienionych reakcji pozwala otrzymywać cykloalkany wychodząc z alkanów, fluorowcopochodnych alkanów:
Wurtza
Podstawiania
Eliminacji
Pytanie 7
W wyniku ogrzewania octanu sodu z wodorotlenkiem sodu otrzymano metan. Ile dm3 metanu otrzymano, jeśli użyto 8,2 g. octanu sodu, wydajność reakcji- 60%.
1,34
2,24
3,4
Pytanie 8
But-1-en--> Butan-->Okt-1-en

W jakiej kolejności należy zastosować poniższe reakcje wg podanego schematu?
Eliminacja-->Addycja
Addycja-->Wurtza
Substytucja-->Addycja