Pytania i odpowiedzi

Chemia Organiczna- Wstęp

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test obejmuje pytania z: Alkenów, Cykloalkanów, Alkanów, Alkadienów,Alkinów. Pytania są różne i dość trudne,więc zdając dobrze ten test możesz być pewny w 80% że dobrze przyswoiłeś materiał. Zaczynamy!
Ilość pytań: 8 Rozwiązywany: 7646 razy
Pytanie 1
Alkany to węglowodory nasycone. Głównym przedstawicielem jest:
CH4
Pytanie 2
Metan posiada hybrydyzację:
sp3
Pytanie 3
Reakcja substytucji polega na podstawianiu atomów fluorowców w miejsce atomu wodoru, wyszczególniając rodników fluorowców. Jednym katalizatorem w tej reakcji jest tlenek glinu (Al2O3).

Powyższy tekst jest:
Fałszywy
Pytanie 4
Mechanizm reakcji substytucji przedstawia:
Inicjacja- Propagacja- Terminacja
Pytanie 5
Gaz błotny to inaczej:
Metan
Pytanie 6
Która z poniżej wymienionych reakcji pozwala otrzymywać cykloalkany wychodząc z alkanów, fluorowcopochodnych alkanów:
Wurtza
Pytanie 7
W wyniku ogrzewania octanu sodu z wodorotlenkiem sodu otrzymano metan. Ile dm3 metanu otrzymano, jeśli użyto 8,2 g. octanu sodu, wydajność reakcji- 60%.
1,34
Pytanie 8
But-1-en--> Butan-->Okt-1-en

W jakiej kolejności należy zastosować poniższe reakcje wg podanego schematu?
Addycja-->Wurtza