Fiszki

Chemia Organiczna- Wstęp

Test w formie fiszek Test obejmuje pytania z: Alkenów, Cykloalkanów, Alkanów, Alkadienów,Alkinów. Pytania są różne i dość trudne,więc zdając dobrze ten test możesz być pewny w 80% że dobrze przyswoiłeś materiał. Zaczynamy!
Ilość pytań: 8 Rozwiązywany: 6216 razy
Alkany to węglowodory nasycone. Głównym przedstawicielem jest:
CH4
C2H6
C2H4
CH4
Metan posiada hybrydyzację:
sp2
sp3
sp
sp3
Reakcja substytucji polega na podstawianiu atomów fluorowców w miejsce atomu wodoru, wyszczególniając rodników fluorowców. Jednym katalizatorem w tej reakcji jest tlenek glinu (Al2O3).

Powyższy tekst jest:
Prawdziwy
Fałszywy
Fałszywy
Mechanizm reakcji substytucji przedstawia:
Propagacja- Terminacja- Inicjacja
Inicjacja- Terminacja-Propagacja
Inicjacja- Propagacja- Terminacja
Inicjacja- Propagacja- Terminacja
Gaz błotny to inaczej:
Metan
Pentan
Etyn
Metan
Która z poniżej wymienionych reakcji pozwala otrzymywać cykloalkany wychodząc z alkanów, fluorowcopochodnych alkanów:
Podstawiania
Eliminacji
Wurtza
Wurtza
W wyniku ogrzewania octanu sodu z wodorotlenkiem sodu otrzymano metan. Ile dm3 metanu otrzymano, jeśli użyto 8,2 g. octanu sodu, wydajność reakcji- 60%.
3,4
2,24
1,34
1,34
But-1-en--> Butan-->Okt-1-en

W jakiej kolejności należy zastosować poniższe reakcje wg podanego schematu?
Eliminacja-->Addycja
Substytucja-->Addycja
Addycja-->Wurtza
Addycja-->Wurtza