WOS społeczeństwo LO test

WOS społeczeństwo LO, test z WOSu

Test zawiera pytania z działu SPOŁECZEŃSTWO (rodzina,naród,problemy,kultura życia,obywatel)

18 pytań WOS Suzy