WOS społeczeństwo LO, test z WOSu

Test zawiera pytania z działu SPOŁECZEŃSTWO (rodzina,naród,problemy,kultura życia,obywatel) Test dla liceum z WOSu. Test składa się z 18 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "WOS społeczeństwo LO"

1) Proces rozwoju społecznego człowieka, kształtowania jego osobowości.
2) Samodzielne kształtowanie własnej osobowości to socjalizacja:
3) Definicją "relacje i zależności wiążące jednostkę z grupą lub inną jednostką" określamy pojęcie :
4) Jaki typ więzi społecznej opisuje definicja? :<br /&rt;"Więzi tworzone są na zasadzie dobrowolności przez ludzi należących do organizacji społecznych i politycznych."
5) Cechy grupy społecznej to:
6) Grupy społeczne ze względu na typ więzi dzielimy na :
7) Grupa społeczna, która ma określoną strukturę, cel i normy oraz posiada bezosobowy typ więzi to:
8) Rozdzielenie wspólnoty majątkowej, małżeńskiej bez prawa do nowego związku to:
9) Rozwiązanie małżeństwa przez sąd to:
10) Przyjęcie do rodziny osoby małoletniej na mocy decyzji sądu to:
11) Nadzór ustanowiony przez sąd nad osobą NIE mającą zdolności do czynności prawnych to:
12) Definicja "bezkrytyczny stosunek do własnego narodu; wrogość wobec innych narodów" określa pojęcie:
13) Wrogość wobec ludzi obcych rasowo, religijnie i etnicznie nazywana jest :
14) "Całokształt materialnego duchowego dorobku ludzkości przekazywanego przez pokolenia" to definicja opisująca:
15) Podaj typ kultury, która nie walczy z tradycją i ma inny sposób patrzenia na świat.
16) Podaj typ kultury, która walczy z tradycją.
17) Funkcja rodziny polegająca na zaspokojeniu takich potrzeb, jak odpoczynek i rozrywka.
18) Funkcja rodziny polegająca na nadawaniu pozycji społecznej swym członkom.