Człowiek w społeczeństwie - społeczność lokalna, test z WOSu

Pytania w teście są z zakresu : Człowiek w społeczeństwie, człowiek jako istota społeczna, socjalizacja, zbiorowość i grupy społeczne, rodzina, społeczność lokalna Test dla liceum z WOSu. Test składa się z 20 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Człowiek w społeczeństwie - społeczność lokalna"

1) co to jest socjalizacja?
2) Dlaczego człowiek jest istotą społeczną? (5 przykładów)
3) Socjalizacja pierwotna występuję w fazie :
4) socjalizacja wtórna polega na:
5) Funkcje socjalizacji:
6) wymień w kolejności od najważniejszych potrzeby człowieka według piramidy Abrahama Myslowa. (5 potrzeb)
7) co to są więzi społeczne?
8) najsilniejszy typ więzi społecznych to:
9) opis więzi stanowionych:
10) zbiorowość społeczna to:
11) społeczność to:
12) cechy audytorium opisuję:
13) grupa społeczna to..
14) cechy grupy społecznej
15) postawa konformistyczna to:
16) więzi pierwotne cechuję :
17) sposób autokratyczny kierowania grupą cechuję:
18) Funkcje rodziny:
19) POWINNOWACTWO - przykłady członków tej rodziny:
20) społeczność lokalna to: