WOS społeczeństwo LO

Test zawiera pytania z działu SPOŁECZEŃSTWO (rodzina,naród,problemy,kultura życia,obywatel)

18 pytań Strona 1 Suzy
Proces rozwoju społecznego człowieka, kształtowania jego osobowości.
Samodzielne kształtowanie własnej osobowości to socjalizacja:
wtórna
pierwotna
Definicją "relacje i zależności wiążące jednostkę z grupą lub inną jednostką" określamy pojęcie :
Jaki typ więzi społecznej opisuje definicja? :<br /&rt;"Więzi tworzone są na zasadzie dobrowolności przez ludzi należących do organizacji społecznych i politycznych."
więzi zrzeszeniowe
więzi naturalne
więzi stanowione
Cechy grupy społecznej to:
minimum 3 osoby
wiek minimum 18 lat
własne wartości, reguły, symbolika
trwa aż do śmierci
nie może zostać rozwiązana
cechuje ją odrębność od innych grup
Dalej
Pozostały 3 strony