Future Simple i Future Continous - przetłumacz wyrazy, test z języka angielskiego

Zagadnienia z języka nagielskiego: Future Simple i Future Continous. Test wiedzy online z języka angielskiego. Test składa się z 13 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Future Simple i Future Continous - przetłumacz wyrazy"

1) He ( będze wracał ) this way in half an hour.
2) She ( pojedzie ) next Monday if she gets a ticket.
3) The plane for New York (wystartuje) at 8.25.
4) It ( będzie padał śnieg ) when you land at Reykjavik.
5) ( Czy mam ) make you something to eat?
6) ( Może zaczekamy ) for them?
7) When ( będą przejeżdżać przez ) the bridge?
8) What (mam) say?
9) ( Może pójdziemy ) for a walk?
10) ( Bądź uprzejmy ) sign this document?
11) We ( pojedziemy ) when he is ready.
12) ( Czy nie będziesz używał ) this knife?
13) ( Czy mam ) get you a glass of wine?