Test z odpowiedziami

Future Simple i Future Continous - przetłumacz wyrazy

Pytanie 1
He ( będze wracał ) this way in half an hour.
Pytanie 2
She ( pojedzie ) next Monday if she gets a ticket.
Pytanie 3
The plane for New York (wystartuje) at 8.25.
Pytanie 4
It ( będzie padał śnieg ) when you land at Reykjavik.
Pytanie 5
( Czy mam ) make you something to eat?
Dalej
Pozostały 2 strony