Test: Future Simple i Future Continous - przetłumacz wyrazy

Zagadnienia z języka nagielskiego: Future Simple i Future Continous.

REKLAMA
He ( będze wracał ) this way in half an hour.
will be coming back
{"qId":41, "cId":2, "tId":53}
She ( pojedzie ) next Monday if she gets a ticket.
will go
{"qId":1428, "cId":2, "tId":53}
The plane for New York (wystartuje) at 8.25.
will take off
{"qId":2610, "cId":2, "tId":53}
It ( będzie padał śnieg ) when you land at Reykjavik.
will be snowing
{"qId":3730, "cId":2, "tId":53}
( Czy mam ) make you something to eat?
Shall I
{"qId":4795, "cId":2, "tId":53}
REKLAMA
( Może zaczekamy ) for them?
Shall we wait
{"qId":5811, "cId":2, "tId":53}
When ( będą przejeżdżać przez ) the bridge?
will they be crossing
{"qId":6779, "cId":2, "tId":53}
What (mam) say?
shall I
{"qId":7711, "cId":2, "tId":53}
( Może pójdziemy ) for a walk?
Shall we go
{"qId":8609, "cId":2, "tId":53}
REKLAMA
( Bądź uprzejmy ) sign this document?
Will you please
{"qId":9455, "cId":2, "tId":53}
We ( pojedziemy ) when he is ready.
will go
{"qId":10267, "cId":2, "tId":53}
( Czy nie będziesz używał ) this knife?
Won't you be using Will not you be using
{"qId":10932, "cId":2, "tId":53}
( Czy mam ) get you a glass of wine?
Shall I
{"qId":11549, "cId":2, "tId":53}
REKLAMA