Future Simple i Future Continous - przetłumacz wyrazy

He ( będze wracał ) this way in half an hour.
She ( pojedzie ) next Monday if she gets a ticket.
The plane for New York (wystartuje) at 8.25.
It ( będzie padał śnieg ) when you land at Reykjavik.
( Czy mam ) make you something to eat?
Dalej
Pozostały 2 strony