Powtórzenie: Future Simple i Future Continous - przetłumacz wyrazy

Zagadnienia z języka nagielskiego: Future Simple i Future Continous.

Język angielski, powtórzenie. 13 pytań.

He ( będze wracał ) this way in half an hour.
will be coming back
She ( pojedzie ) next Monday if she gets a ticket.
will go
The plane for New York (wystartuje) at 8.25.
will take off
It ( będzie padał śnieg ) when you land at Reykjavik.
will be snowing
( Czy mam ) make you something to eat?
Shall I
( Może zaczekamy ) for them?
Shall we wait
When ( będą przejeżdżać przez ) the bridge?
will they be crossing
What (mam) say?
shall I
( Może pójdziemy ) for a walk?
Shall we go
( Bądź uprzejmy ) sign this document?
Will you please
We ( pojedziemy ) when he is ready.
will go
( Czy nie będziesz używał ) this knife?
Won't you be using
( Czy mam ) get you a glass of wine?
Shall I

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.