Test z Chemii

Sole, klasa 8

Pytanie 1
Sole to związki chemiczne składające się z
Pytanie 2
Zaznacz zbiór, w którym znajdują się tylko nazwy soli.
Pytanie 3
Zaznacz zbiór, w którym wzory soli podano w następującej kolejności: chlorek sodu, siarczan(VI) magnezu, fosforan(V) wapnia.
Pytanie 4
Zaznacz nazwy jonów powstających w wyniku dysocjacji jonowej KCl.
Pytanie 5
Do zobojętnienia zasady należy użyć
Dalej