Sole, klasa 8

Sole: nazewnictwo soli i podstawowe metody otrzymywania. Sprawdzian dla klasy 8, z zagadnienia Soli.

10 pytań Strona 1 dvr111
Sole to związki chemiczne składające się z
kationów metali i anionów wodorotlenkowych
anionów metali i kationów reszt kwasowych
kationów wodoru i anionów reszt kwasowych
kationów metali i anionów reszt kwasowych
Zaznacz zbiór, w którym znajdują się tylko nazwy soli.
Chlorek miedzi(II), tlenek wapnia, fosforowodór, węglan cyny(II)
Azotan(V) sodu, siarczan(IV) potasu, siarczek żelaza(III), węglan wapnia
Węglan żelaza(II), wodorotlenek sodu, chlorek magnezu, azotan(V) glinu
Bromowodór, jodek potasu, chlorowodór, siarczek cynku
Zaznacz zbiór, w którym wzory soli podano w następującej kolejności: chlorek sodu, siarczan(VI) magnezu, fosforan(V) wapnia.
Ca3(PO4)2, KCl, MgSO4
NaCl, MgSO4, Ca3(PO4)2
NaCl, MgSO3, Ca3(PO3)2
KClO4, Ca2(PO4)3, MgSO4
Zaznacz nazwy jonów powstających w wyniku dysocjacji jonowej KCl.
aniony potasu i kationy chlorowe
kationy sodu i aniony chlorkowe
Kationy potasu i aniony chlorkowe
Kationy potasu i aniony chloranowe(VII)
Do zobojętnienia zasady należy użyć
roztworu innej zasady
wody
roztworu kwasu
roztworu soli kuchennej
Dalej
Pozostała 1 strona