Fiszki

Sole, klasa 8

Test w formie fiszek Sole: nazewnictwo soli i podstawowe metody otrzymywania. Sprawdzian dla klasy 8, z zagadnienia Soli.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 136716 razy
Sole to związki chemiczne składające się z
kationów metali i anionów reszt kwasowych
anionów metali i kationów reszt kwasowych
kationów metali i anionów wodorotlenkowych
kationów wodoru i anionów reszt kwasowych
kationów metali i anionów reszt kwasowych
Zaznacz zbiór, w którym znajdują się tylko nazwy soli.
Bromowodór, jodek potasu, chlorowodór, siarczek cynku
Węglan żelaza(II), wodorotlenek sodu, chlorek magnezu, azotan(V) glinu
Azotan(V) sodu, siarczan(IV) potasu, siarczek żelaza(III), węglan wapnia
Chlorek miedzi(II), tlenek wapnia, fosforowodór, węglan cyny(II)
Azotan(V) sodu, siarczan(IV) potasu, siarczek żelaza(III), węglan wapnia
Zaznacz zbiór, w którym wzory soli podano w następującej kolejności: chlorek sodu, siarczan(VI) magnezu, fosforan(V) wapnia.
NaCl, MgSO4, Ca3(PO4)2
NaCl, MgSO3, Ca3(PO3)2
Ca3(PO4)2, KCl, MgSO4
KClO4, Ca2(PO4)3, MgSO4
NaCl, MgSO4, Ca3(PO4)2
Zaznacz nazwy jonów powstających w wyniku dysocjacji jonowej KCl.
kationy sodu i aniony chlorkowe
Kationy potasu i aniony chlorkowe
aniony potasu i kationy chlorowe
Kationy potasu i aniony chloranowe(VII)
Kationy potasu i aniony chlorkowe
Do zobojętnienia zasady należy użyć
roztworu innej zasady
roztworu kwasu
wody
roztworu soli kuchennej
roztworu kwasu
Zaznacz zapis jonowy reakcji zobojętniania zasady barowej kwasem chlorowodorowym.
Ba₂+ + 2OH– + 2H+ + 2 Cl– --->Ba₂+ + 2Cl– + 2H₂O
Ba₂+ + 2OH– + 2H+ + 2Cl –--> Ba₂+ + 2Cl– + H₂O
Ba(OH)₂ + H+ + Cl– --->Ba₂+ + Cl– + H₂O
Ba+ + OH– + H+ + Cl– --->Ba+ + Cl– + H₂O
Ba₂+ + 2OH– + 2H+ + 2 Cl– --->Ba₂+ + 2Cl– + 2H₂O
Zaznacz przykłady zastosowań AgNO₃
produkcja nawozów sztucznych, pudrów i leków na nadkwasotę
przemysł farmaceutyczny, wyrób luster i farb
produkcja papieru, kosmetyków i środków pioràcych
pirotechnika, środek konserwujący produkty żywnościowe, produkcja nawozów sztucznych
przemysł farmaceutyczny, wyrób luster i farb
Zaznacz skrócony zapis jonowy równania reakcji strąceniowej.
H+ + OH– → H₂O
Na₂CO3 2 Na+ + CO32–
Pb₂+ + SO4₂– → PbSO4
K₂O + H₂O → 2 KOH
Pb₂+ + SO4₂– → PbSO4
Do zobojętnienia kwasu należy użyć
roztworu innego kwasu
wody
roztworu zasady
roztworu soli kuchennej
roztworu zasady
Zaznacz przykłady zastosowań NaNO₃
produkcja nawozów sztucznych, pudrów i leków na nadkwasotę
przemysł farmaceutyczny, wyrób farb i luster
produkcja nawozów sztucznych, budownictwo, laboratoryjne wykrywanie CO₂
pirotechnika, produkcja leków i nawozów sztucznych
przemysł farmaceutyczny, wyrób farb i luster