Fiszki

Woda i roztwory wodne

Test w formie fiszek Sprawdzian z Chemii z zakresu wody i roztworów wodnych. Obliczanie stężeń, roztwory nasycone i nienasycone.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 35389 razy
Wskaż rodzaj wiązania między atomami w cząsteczce wody:
jonowe
kowalencyje spolaryzowane
kowalencyjne nespolaryzowane
koordynacyjne
kowalencyje spolaryzowane
Zaznacz poprawne stwierdzenie
cząsteczka wody jest dipolem tzn. ma budowę niepolarną
cząsteczka wody ma budowę polarną, bo występują w niej dwa bieguny ( dodatni i ujemny )
cząsteczka wody ma budowę polarną, bo występują w niej dwa bieguny ( północny i południowy )
cząsteczka wody ma budowę niepolarną, bo występują na niej dwa bieguny
cząsteczka wody ma budowę polarną, bo występują w niej dwa bieguny ( dodatni i ujemny )
Wybierz zestaw przemian wody w parę wodną i pary wodnej w wodę:
sublimacja, resublimacja
krzepnięcie, sublimacja
parowanie, skraplanie
topnienie, krzepnięcie
parowanie, skraplanie
Do czterech probówek z wodą dodano niewielkie ilości: 1- mąki, 2-soli kuchennej, 3- białka jaja kurzego, 4-kredy. Wskaż gdzie powstała zawiesina.
kredy
białka jaja kurzego
mąki
soli
kredy
mąki
Wskaż właściwość wynikającą z polarnej budowy cząsteczki wody.
dobrze rozpuszczają się w wodzie substancje gazowe
dobrze rozpuszczają się w wodzie substancje o budowie niepolarnej
dobrze rozpuszczają się w wodzie substancje o budowie polarnej
dobrze rozpuszczają się w wodzie substancje stałe
dobrze rozpuszczają się w wodzie substancje o budowie niepolarnej
Zaznacz właściwe dokończenie zdania. Wymieszano z wodą białko jaja kurzego. Cząsteczki substancji wprowadzonej do wody są:
mniejsze od cząsteczek substancji tworzącej z wodą roztwór właściwy
mniejsze od cząsteczek substancji tworzącej z wodą zawiesinę, a większe od cząsteczek substancji rozpuszczanej w roztworze właściwym
większe od cząsteczek substancji tworzącej z wodą koloid
większe od cząsteczek substancji tworzącej z wodą zawiesinę
mniejsze od cząsteczek substancji tworzącej z wodą zawiesinę, a większe od cząsteczek substancji rozpuszczanej w roztworze właściwym
Do czterech probówek z wodą dodano niewielkie ilości: 1- białka jaja kurzego, 2-mąki, 3-cukru, 4-soli kuchennej. Wskaż probówkę lub probówki, w których powstał roztwór właściwy.
cukru
białka jaja kurzego
mąki
soli kuchennej
cukru
soli kuchennej
Do roztworu soli kuchennej w wodzie dodano porcję soli kuchennej, która się nie rozpuściła. Określ rodzaj roztworu przed dodaniem dodatkowej porcji.
koloidalny
nienasycony
przesycony
nasycony
nasycony
Zaznacz sposób otrzymania roztworu nienasyconego, gdy dysponujemy nasyconym roztworem saletry sodowej w danej temperaturze:
oziębienie roztworu
rozpuszczenie dodatkowej porcji saletry potasowej
dodanie wody
odparowanie wody
dodanie wody
Ile gramów 6 % roztworu otrzymamy z 24 g cukru?
30g
400g
40g
300g
400g
Roztwór nasycony to :
taki, w którym masa substancji rozpuszczonej jest znaczna w stosunku do masy rozpuszczalnika
taki, w którym masa substancji rozpuszczonej jest mała w stosunku do masy rozpuszczalnika
taki, w którym można jeszcze rozpuścić więcej danej substancji w określonej temperaturze
taki, w którym nie można już rozpuścić więcej danej substancji w określonej temperaturze
taki, w którym można jeszcze rozpuścić więcej danej substancji w określonej temperaturze
Ile gramów soli, a ile wody potrzeba do otrzymania 500 g 3% roztworu?
15 g soli i 500 g wody
3 g soli i 503 g wody
15 g soli i 485 g wody
3 g soli i 497 g wody
15 g soli i 485 g wody
Stężenie procentowe roztworu powstałego po rozpuszczeniu 12 g cukru w 228 g wody wynosi:
5%
5,6%
12%
5,3%
5%
Do 360 g 2% roztworu soli kuchennej dosypano 10 g soli. Jakie jest stężenie procentowe nowo powstałego roztworu?
4,6%
17,2%
1,9%
7,2%
4,6%
Oblicz stężenie procentowe roztworu powstałego po dodaniu 100 g wody do 400 g 5% roztworu saletry sodowej.
5%
3%
4%
2%
4%
Jakie jest stężenie roztworu powstałego po zmieszaniu 200 g 3 % i 800 g 4 % roztworu cukru?
38%
3,8%
6%
32%
3,8%
Ile gramów wody należy odparować z 300 g 2 % roztworu, aby otrzymać roztwór 6 %.
20g
100g
200g
18g
200g
Ile gramów wody należy dodać do 500 g 6 % roztworu, aby otrzymać roztwór 5%.
25g
600g
100g
30g
100g
Roztwór rozcieńczony to
taki w, którym masa substancji rozpuszczonej jest równa masie rozpuszczalnika
taki w, którym masa substancji rozpuszczonej jest mała w stosunku do masy rozpuszczalnika
taki w, którym nie można już rozpuścić więcej danej substancji w określonej temperaturze
taki w, którym masa substancji rozpuszczonej jest znaczna w stosunku do masy rozpuszczalnika
taki w, którym masa substancji rozpuszczonej jest mała w stosunku do masy rozpuszczalnika
Roztwór wodny cukru jest 4 % to znaczy, że
w 96 g roztworu jest 4 g cukru
na 100 g wody przypada 4 g cukru
w 100 g roztworu znajduje się 4 g cukru
w 104 g roztworu jest 4 g cukru
w 100 g roztworu znajduje się 4 g cukru

Powiązane tematy

#chemia #woda #stezeniaprocentowe

Inne tryby