Pytania i odpowiedzi

Woda i roztwory wodne

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z Chemii z zakresu wody i roztworów wodnych. Obliczanie stężeń, roztwory nasycone i nienasycone.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 35387 razy
Pytanie 1
Wskaż rodzaj wiązania między atomami w cząsteczce wody:
kowalencyje spolaryzowane
Pytanie 2
Zaznacz poprawne stwierdzenie
cząsteczka wody ma budowę polarną, bo występują w niej dwa bieguny ( dodatni i ujemny )
Pytanie 3
Wybierz zestaw przemian wody w parę wodną i pary wodnej w wodę:
parowanie, skraplanie
Pytanie 4
Do czterech probówek z wodą dodano niewielkie ilości: 1- mąki, 2-soli kuchennej, 3- białka jaja kurzego, 4-kredy. Wskaż gdzie powstała zawiesina.
mąki
kredy
Pytanie 5
Wskaż właściwość wynikającą z polarnej budowy cząsteczki wody.
dobrze rozpuszczają się w wodzie substancje o budowie niepolarnej
Pytanie 6
Zaznacz właściwe dokończenie zdania. Wymieszano z wodą białko jaja kurzego. Cząsteczki substancji wprowadzonej do wody są:
mniejsze od cząsteczek substancji tworzącej z wodą zawiesinę, a większe od cząsteczek substancji rozpuszczanej w roztworze właściwym
Pytanie 7
Do czterech probówek z wodą dodano niewielkie ilości: 1- białka jaja kurzego, 2-mąki, 3-cukru, 4-soli kuchennej. Wskaż probówkę lub probówki, w których powstał roztwór właściwy.
cukru
soli kuchennej
Pytanie 8
Do roztworu soli kuchennej w wodzie dodano porcję soli kuchennej, która się nie rozpuściła. Określ rodzaj roztworu przed dodaniem dodatkowej porcji.
nasycony
Pytanie 9
Zaznacz sposób otrzymania roztworu nienasyconego, gdy dysponujemy nasyconym roztworem saletry sodowej w danej temperaturze:
dodanie wody
Pytanie 10
Ile gramów 6 % roztworu otrzymamy z 24 g cukru?
400g
Pytanie 11
Roztwór nasycony to :
taki, w którym można jeszcze rozpuścić więcej danej substancji w określonej temperaturze
Pytanie 12
Ile gramów soli, a ile wody potrzeba do otrzymania 500 g 3% roztworu?
15 g soli i 485 g wody
Pytanie 13
Stężenie procentowe roztworu powstałego po rozpuszczeniu 12 g cukru w 228 g wody wynosi:
5%
Pytanie 14
Do 360 g 2% roztworu soli kuchennej dosypano 10 g soli. Jakie jest stężenie procentowe nowo powstałego roztworu?
4,6%
Pytanie 15
Oblicz stężenie procentowe roztworu powstałego po dodaniu 100 g wody do 400 g 5% roztworu saletry sodowej.
4%
Pytanie 16
Jakie jest stężenie roztworu powstałego po zmieszaniu 200 g 3 % i 800 g 4 % roztworu cukru?
3,8%
Pytanie 17
Ile gramów wody należy odparować z 300 g 2 % roztworu, aby otrzymać roztwór 6 %.
200g
Pytanie 18
Ile gramów wody należy dodać do 500 g 6 % roztworu, aby otrzymać roztwór 5%.
100g
Pytanie 19
Roztwór rozcieńczony to
taki w, którym masa substancji rozpuszczonej jest mała w stosunku do masy rozpuszczalnika
Pytanie 20
Roztwór wodny cukru jest 4 % to znaczy, że
w 100 g roztworu znajduje się 4 g cukru