Badania Operacyjne - WWSI (do powtórki), test z informatyki

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Co najmniej jedna z nich jest prawdziwa i co najmniej jedna jest nieprawdziwa: Test dla studentów z informatyki. Test składa się z 8 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Badania Operacyjne - WWSI (do powtórki)"

1) Zadanie wyznaczania maksymalnego przepływu ma następującą właściwość
2) Optymalne rozwiązanie zadania LPM w postaci standardowej dla metody simpleks ma następującą właściwość:
3) Zadanie wyznaczania maksymalnego przepływu ma następującą właściwość:
4) Zadanie wyznaczania maksymalnego przepływu ma następującą właściwość:
5) Zagadnienie transportowe ma następującą właściwość:
6) Zaznacz poprawne pary: nazwa algorytmu - typ algorytmu:
7) Zagadnienie transportowe ma następującą właściwość:
8) Zaznacz poprawne pary: nazwa algorytmu - typ algorytmu: