Badania Operacyjne - WWSI (do powtórki), fiszki z informatyki

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Co najmniej jedna z nich jest prawdziwa i co najmniej jedna jest nieprawdziwa:

Fiszki, Informatyka, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zadanie wyznaczania maksymalnego przepływu ma następującą właściwość:
Każde rozwiązanie optymalne jest całkowitoliczbowe, o ile przepływ początkowy jest zerowy
Jeśli bieżące rozwiązanie nie jest optymalne to nie można wyznaczyć łańcucha powiększalnego
Może nie istnieć skończone rozwiązanie optymalne
W łańcuchu powiększanym łuki, których przepływ jest równy przepustowości, muszą być skierowany od odpływu do źródła
Zbiór rozwiązań dopuszczalnych może być pusty
Zadanie wyznaczania maksymalnego przepływu ma następującą właściwość:
Każde rozwiązanie optymalne jest całkowitoliczbowe, o ile przepływ początkowy jest zerowy
Jeśli bieżące rozwiązanie nie jest optymalne to nie można wyznaczyć łańcucha powiększalnego
Może nie istnieć skończone rozwiązanie optymalne
W łańcuchu powiększanym łuki, których przepływ jest równy przepustowości, muszą być skierowany od odpływu do źródła
Zbiór rozwiązań dopuszczalnych może być pusty
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zagadnienie transportowe ma następującą właściwość:
Liczba zmiennych decyzyjnych jest równa sumie liczb dostawców i odbiorców pomniejszona o jeden
W otwartym zadaniu transportowym ograniczenia wynikające z zapotrzebowań mają postać równań
Metoda kąta północno-zachodniego jest jedną z metod wyznaczania rozwiązania początkowego
W przypadku, gdy popyt przekracza podaż, zastosowanie metody potencjałów wymaga wprowadzenia dodatkowego dostawcy
Może nie istnieć rozwiązanie optymalne zadania optymalizacyjnego
Zagadnienie transportowe ma następującą właściwość:
Liczba zmiennych decyzyjnych jest równa sumie liczb dostawców i odbiorców pomniejszona o jeden
W otwartym zadaniu transportowym ograniczenia wynikające z zapotrzebowań mają postać równań
Metoda kąta północno-zachodniego jest jedną z metod wyznaczania rozwiązania początkowego
W przypadku, gdy popyt przekracza podaż, zastosowanie metody potencjałów wymaga wprowadzenia dodatkowego dostawcy
Może nie istnieć rozwiązanie optymalne zadania optymalizacyjnego
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zadanie wyznaczania maksymalnego przepływu ma następującą właściwość:
Wartość maksymalnego przepływu jest większa od przepustowości minimalnego przekroju rozdzielającego
Macierz ograniczeń zadania optymalnego może nie być całkowicie unimodularna
Niemożliwość wyznaczenia łańcucha powiększalnego oznacza, że nie istnieje rozwiązanie optymalne
Każdy przepływ może rozłożyć na łańcuchy powiększalne.
Jeśli przepustowości są liczbami całkowitymi, to zawsze istnieje optymalne rozwiązanie całkowitoliczbowe
Zadanie wyznaczania maksymalnego przepływu ma następującą właściwość:
Wartość maksymalnego przepływu jest większa od przepustowości minimalnego przekroju rozdzielającego
Macierz ograniczeń zadania optymalnego może nie być całkowicie unimodularna
Niemożliwość wyznaczenia łańcucha powiększalnego oznacza, że nie istnieje rozwiązanie optymalne
Każdy przepływ może rozłożyć na łańcuchy powiększalne.
Jeśli przepustowości są liczbami całkowitymi, to zawsze istnieje optymalne rozwiązanie całkowitoliczbowe
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Optymalne rozwiązanie zadania LPM w postaci standardowej dla metody simpleks ma następującą właściwość:
Nie istnieje, jeśli zbiór rozwiązań dopuszczalnych zawiera nieskończenie wiele elementów
Jeśli jest rozwiązaniem wierzchołkowym, to zawiera tyle zmiennych niezerowych ile jest równań definiujących zbiór rozwiązań dopuszczalnych
Zawiera maksymalne wartości zmiennych decyzyjnych
Zawsze istnieje optymalne rozwiązanie wierzchołkowe lub nie istnieje żadne rozwiązanie optymalne
Zawsze istnie, jeśli zbiór rozwiązań dopuszczalnych jest niepusty
Optymalne rozwiązanie zadania LPM w postaci standardowej dla metody simpleks ma następującą właściwość:
Nie istnieje, jeśli zbiór rozwiązań dopuszczalnych zawiera nieskończenie wiele elementów
Jeśli jest rozwiązaniem wierzchołkowym, to zawiera tyle zmiennych niezerowych ile jest równań definiujących zbiór rozwiązań dopuszczalnych
Zawiera maksymalne wartości zmiennych decyzyjnych
Zawsze istnieje optymalne rozwiązanie wierzchołkowe lub nie istnieje żadne rozwiązanie optymalne
Zawsze istnie, jeśli zbiór rozwiązań dopuszczalnych jest niepusty
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zaznacz poprawne pary: nazwa algorytmu - typ algorytmu:
Metoda odcięć - algorytm zachłanny
Zero-jedynkowy algorytm addytywny Balasa - metoda rozgałęzień ograniczeń
Algorytm Prima wyznaczania drzewa ekonomicznego - algorytm zachłanny
Metoda potencjałów - programowanie dynamiczne
Programowane dynamiczne - algorytm rekurencyjny
Zaznacz poprawne pary: nazwa algorytmu - typ algorytmu:
Metoda odcięć - algorytm zachłanny
Zero-jedynkowy algorytm addytywny Balasa - metoda rozgałęzień ograniczeń
Algorytm Prima wyznaczania drzewa ekonomicznego - algorytm zachłanny
Metoda potencjałów - programowanie dynamiczne
Programowane dynamiczne - algorytm rekurencyjny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zagadnienie transportowe ma następującą właściwość:
Liczba zmiennych decyzyjnych jest równa iloczynowi liczb dostawców i odbiorców
Metoda kąta północno-zachodniego jest jedną z metod poprawiania znanego rozwiązania dopuszczalnego
Może nie istnieć całkowitoliczbowe rozwiązanie optymalne zadania optymalizacyjnego
W przypadku, gdy popyt nie jest równy podaży, zastosowanie metody potencjałów wymaga wprowadzenia dodatkowego dostawcy
W zamkniętym zdaniu transportowym ograniczenia wynikające z zapotrzebowań mają postać równań
Zagadnienie transportowe ma następującą właściwość:
Liczba zmiennych decyzyjnych jest równa iloczynowi liczb dostawców i odbiorców
Metoda kąta północno-zachodniego jest jedną z metod poprawiania znanego rozwiązania dopuszczalnego
Może nie istnieć całkowitoliczbowe rozwiązanie optymalne zadania optymalizacyjnego
W przypadku, gdy popyt nie jest równy podaży, zastosowanie metody potencjałów wymaga wprowadzenia dodatkowego dostawcy
W zamkniętym zdaniu transportowym ograniczenia wynikające z zapotrzebowań mają postać równań
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zaznacz poprawne pary: nazwa algorytmu - typ algorytmu:
Algorytm dla zadania plecakowego - algorytm programowania dynamicznego
Algorytm simpleks - metoda rozgałęzień i ograniczeń
Algorytm wyznaczania drogi najkrótszej w sieci acyklicznej - algorytm zachłanny
Algorytm wyznaczania przydziału maksyminowego – algorytm rekurencyjny
Algorytm metody odcięć - algorytm zachłanny
Zaznacz poprawne pary: nazwa algorytmu - typ algorytmu:
Algorytm dla zadania plecakowego - algorytm programowania dynamicznego
Algorytm simpleks - metoda rozgałęzień i ograniczeń
Algorytm wyznaczania drogi najkrótszej w sieci acyklicznej - algorytm zachłanny
Algorytm wyznaczania przydziału maksyminowego – algorytm rekurencyjny
Algorytm metody odcięć - algorytm zachłanny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zadanie wyznaczania maksymalnego przepływu ma następującą właściwość
Przy zerowym przepływie początkowym każde rozwiązanie optymalne jest całkowitoliczbowe
Jeśli bieżące rozwiązanie jest optymalne to nie można wyznaczyć łańcucha powiększalnego
W łańcuchu powiększanym łuki, których przepływ jest równy przepustowości, muszą być skierowany od źródła do odpływu
Może nie istnieć skończone rozwiązanie optymalne
Zbiór rozwiązań dopuszczalnych jest nieskończony i ograniczony
Zadanie wyznaczania maksymalnego przepływu ma następującą właściwość
Przy zerowym przepływie początkowym każde rozwiązanie optymalne jest całkowitoliczbowe
Jeśli bieżące rozwiązanie jest optymalne to nie można wyznaczyć łańcucha powiększalnego
W łańcuchu powiększanym łuki, których przepływ jest równy przepustowości, muszą być skierowany od źródła do odpływu
Może nie istnieć skończone rozwiązanie optymalne
Zbiór rozwiązań dopuszczalnych jest nieskończony i ograniczony