Powtórzenie: Badania Operacyjne - WWSI (do powtórki)

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Co najmniej jedna z nich jest prawdziwa i co najmniej jedna jest nieprawdziwa:

Informatyka, powtórzenie. 8 pytań.

Zadanie wyznaczania maksymalnego przepływu ma następującą właściwość
Jeśli bieżące rozwiązanie jest optymalne to nie można wyznaczyć łańcucha powiększalnego
Zbiór rozwiązań dopuszczalnych jest nieskończony i ograniczony
Optymalne rozwiązanie zadania LPM w postaci standardowej dla metody simpleks ma następującą właściwość:
Zawsze istnie, jeśli zbiór rozwiązań dopuszczalnych jest niepusty
Zawsze istnieje optymalne rozwiązanie wierzchołkowe lub nie istnieje żadne rozwiązanie optymalne
Zadanie wyznaczania maksymalnego przepływu ma następującą właściwość:
W łańcuchu powiększanym łuki, których przepływ jest równy przepustowości, muszą być skierowany od odpływu do źródła
Zadanie wyznaczania maksymalnego przepływu ma następującą właściwość:
Jeśli przepustowości są liczbami całkowitymi, to zawsze istnieje optymalne rozwiązanie całkowitoliczbowe
Macierz ograniczeń zadania optymalnego może nie być całkowicie unimodularna
Zagadnienie transportowe ma następującą właściwość:
Metoda kąta północno-zachodniego jest jedną z metod wyznaczania rozwiązania początkowego
W przypadku, gdy popyt przekracza podaż, zastosowanie metody potencjałów wymaga wprowadzenia dodatkowego dostawcy
Zaznacz poprawne pary: nazwa algorytmu - typ algorytmu:
Algorytm metody odcięć - algorytm zachłanny
Algorytm simpleks - metoda rozgałęzień i ograniczeń
Algorytm dla zadania plecakowego - algorytm programowania dynamicznego
Zagadnienie transportowe ma następującą właściwość:
W zamkniętym zdaniu transportowym ograniczenia wynikające z zapotrzebowań mają postać równań
Zaznacz poprawne pary: nazwa algorytmu - typ algorytmu:
Zero-jedynkowy algorytm addytywny Balasa - metoda rozgałęzień ograniczeń
Programowane dynamiczne - algorytm rekurencyjny

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.