Powtórzenie: Badania Operacyjne - WWSI (do powtórki)

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Co najmniej jedna z nich jest prawdziwa i co najmniej jedna jest nieprawdziwa:

Informatyka, Studia.

Zadanie wyznaczania maksymalnego przepływu ma następującą właściwość
Jeśli bieżące rozwiązanie jest optymalne to nie można wyznaczyć łańcucha powiększalnego
Zbiór rozwiązań dopuszczalnych jest nieskończony i ograniczony
Optymalne rozwiązanie zadania LPM w postaci standardowej dla metody simpleks ma następującą właściwość:
Zawsze istnieje optymalne rozwiązanie wierzchołkowe lub nie istnieje żadne rozwiązanie optymalne
Zawsze istnie, jeśli zbiór rozwiązań dopuszczalnych jest niepusty
Zadanie wyznaczania maksymalnego przepływu ma następującą właściwość:
W łańcuchu powiększanym łuki, których przepływ jest równy przepustowości, muszą być skierowany od odpływu do źródła
Zadanie wyznaczania maksymalnego przepływu ma następującą właściwość:
Macierz ograniczeń zadania optymalnego może nie być całkowicie unimodularna
Jeśli przepustowości są liczbami całkowitymi, to zawsze istnieje optymalne rozwiązanie całkowitoliczbowe
Zagadnienie transportowe ma następującą właściwość:
W przypadku, gdy popyt przekracza podaż, zastosowanie metody potencjałów wymaga wprowadzenia dodatkowego dostawcy
Metoda kąta północno-zachodniego jest jedną z metod wyznaczania rozwiązania początkowego
Zaznacz poprawne pary: nazwa algorytmu - typ algorytmu:
Algorytm metody odcięć - algorytm zachłanny
Algorytm dla zadania plecakowego - algorytm programowania dynamicznego
Algorytm simpleks - metoda rozgałęzień i ograniczeń
Zagadnienie transportowe ma następującą właściwość:
W zamkniętym zdaniu transportowym ograniczenia wynikające z zapotrzebowań mają postać równań
Zaznacz poprawne pary: nazwa algorytmu - typ algorytmu:
Programowane dynamiczne - algorytm rekurencyjny
Zero-jedynkowy algorytm addytywny Balasa - metoda rozgałęzień ograniczeń

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Badania Operacyjne - WWSI (do powtórki)".

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Co najmniej jedna z nich jest prawdziwa i co najmniej jedna jest nieprawdziwa:
Informatyka, Studia
24
#badania #operacyjne #metoda #simpleks #zagadnienia #transportowe #algorytmy #zbior #poprawnych #danych #postac #standardowa #lpm
Dyscyplina naukowa związana z teorią decyzji pozwalająca wyznaczyć metodę i rozwiązanie określonych problemów związanych z podjęciem optymalnych decyzji.
Informatyka, Studia
20
Informatyka, Studia
10
Podstawy inżynierii oprogramowania - Łabuda - WWSI
Informatyka, Studia
141
#Podstawy #inżynierii #oprogramowania
Informatyka, Wszystkie
15
#wwsi