Strona 1

WOS- pytania maturalne część I

Pytanie 1
Jak nazywa się dokument regulujący stosunki między państwem, a Watykanem?
Pytanie 2
Postawa jednostki polegająca na absolutnym podporządkowywaniu się normom i poglądom obowiązującym w danej grupie społecznej, to...
Pytanie 3
Organ władzy sądowniczej w Polsce stwierdzający ważność wyborów do parlamentu i na prezydenta to...
Pytanie 4
Kandydat na prezydenta RP musi mieć ukończone ... lat.
Pytanie 5
Główna siedziba ONZ mieści się w mieście...
Pytanie 6
Nadawanie pozycji społecznej swoim członkom- jak nazywa się ta funkcja rodziny?
Pytanie 7
Imię i nazwisko premiera, który sprawował funkcję gdy Polska wstępowała do Unii Europejskiej?
Jerzy Buzek
Leszek Miller
Kazimierz Marcinkiewicz
Jarosław Kaczyński
Pytanie 8
Podaj nazwę stolicy województwa dolnośląskiego.

Powiązane tematy

#matura #wos