Fiszki

WOS- pytania maturalne część I

Test w formie fiszek Zlepka różnych pytań maturalnych.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 2444 razy
Jak nazywa się dokument regulujący stosunki między państwem, a Watykanem?
konkordat
Postawa jednostki polegająca na absolutnym podporządkowywaniu się normom i poglądom obowiązującym w danej grupie społecznej, to...
konformizm
Organ władzy sądowniczej w Polsce stwierdzający ważność wyborów do parlamentu i na prezydenta to...
Sąd Najwyższy
Kandydat na prezydenta RP musi mieć ukończone ... lat.
35
Główna siedziba ONZ mieści się w mieście...
Nowy Jork
Nadawanie pozycji społecznej swoim członkom- jak nazywa się ta funkcja rodziny?
stratyfikacyjna
Imię i nazwisko premiera, który sprawował funkcję gdy Polska wstępowała do Unii Europejskiej?
Leszek Miller
Jarosław Kaczyński
Kazimierz Marcinkiewicz
Jerzy Buzek
Leszek Miller
Podaj nazwę stolicy województwa dolnośląskiego.
Wrocław
Prawo do inicjatywy ludowej przysługuje liczbie ... tysięcy obywateli.
100
Podaj nazwisko szefa rządu hiszpańskiego.
Zapatero
W którym roku Polska przystąpiła do układu z Schengen?
2007
Imię i nazwisko osoby z obrazka (polityk rosyjski).
Borys Jelcyn
Prezydent Republiki Czeskiej (imię i nazwisko).
Vaclav Klaus
Imię i nazwisko osoby przedstawionej na obrazku.
Nelson Mandela
Podaj datę zamachu na WTC (World Trade Center)- dzień miesiąc rok (np. 1 stycznia 1800)
11 września 2001

Powiązane tematy

#matura #wos

Inne tryby