Strona 2

WOS- pytania maturalne część I

Pytanie 9
Prawo do inicjatywy ludowej przysługuje liczbie ... tysięcy obywateli.
Pytanie 10
Podaj nazwisko szefa rządu hiszpańskiego.
Pytanie 11
W którym roku Polska przystąpiła do układu z Schengen?
Pytanie 12
Imię i nazwisko osoby z obrazka (polityk rosyjski).
Pytanie 13
Prezydent Republiki Czeskiej (imię i nazwisko).
Pytanie 14
Imię i nazwisko osoby przedstawionej na obrazku.
Pytanie 15
Podaj datę zamachu na WTC (World Trade Center)- dzień miesiąc rok (np. 1 stycznia 1800)

Powiązane tematy

#matura #wos