Pytania i odpowiedzi

WOS- pytania maturalne część I

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Zlepka różnych pytań maturalnych.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 2496 razy
Pytanie 1
Jak nazywa się dokument regulujący stosunki między państwem, a Watykanem?
konkordat
Pytanie 2
Postawa jednostki polegająca na absolutnym podporządkowywaniu się normom i poglądom obowiązującym w danej grupie społecznej, to...
konformizm
Pytanie 3
Organ władzy sądowniczej w Polsce stwierdzający ważność wyborów do parlamentu i na prezydenta to...
Sąd Najwyższy
Pytanie 4
Kandydat na prezydenta RP musi mieć ukończone ... lat.
35
Pytanie 5
Główna siedziba ONZ mieści się w mieście...
Nowy Jork
Pytanie 6
Nadawanie pozycji społecznej swoim członkom- jak nazywa się ta funkcja rodziny?
stratyfikacyjna
Pytanie 7
Imię i nazwisko premiera, który sprawował funkcję gdy Polska wstępowała do Unii Europejskiej?
Leszek Miller
Pytanie 8
Podaj nazwę stolicy województwa dolnośląskiego.
Wrocław
Pytanie 9
Prawo do inicjatywy ludowej przysługuje liczbie ... tysięcy obywateli.
100
Pytanie 10
Podaj nazwisko szefa rządu hiszpańskiego.
Zapatero
Pytanie 11
W którym roku Polska przystąpiła do układu z Schengen?
2007
Pytanie 12
Imię i nazwisko osoby z obrazka (polityk rosyjski).
Borys Jelcyn
Pytanie 13
Prezydent Republiki Czeskiej (imię i nazwisko).
Vaclav Klaus
Pytanie 14
Imię i nazwisko osoby przedstawionej na obrazku.
Nelson Mandela
Pytanie 15
Podaj datę zamachu na WTC (World Trade Center)- dzień miesiąc rok (np. 1 stycznia 1800)
11 września 2001

Powiązane tematy

#matura #wos