Polska za panowania ostatnich Jagiellonów. test

Polska za panowania ostatnich Jagiellonów., test z historii

Test dotyczy Polski z okresu panowania ostatnich królów z dynastii Jagiellonów. Unia lubelska. Pierwsze bezkrólewia.

12 pytań Historia bastillon