Test wiedzy

Polska za panowania ostatnich Jagiellonów.

Test dotyczy Polski z okresu panowania ostatnich królów z dynastii Jagiellonów. Unia lubelska. Pierwsze bezkrólewia.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 4613 razy