Fiszki

Andegawenowie i Jagiellonowie 1370-1572

Test w formie fiszek Test z historii Polski,od panowania Ludwika Węgierskiego do Zygmunta Augusta.
Ilość pytań: 37 Rozwiązywany: 6277 razy
Podaj dokładną datę koronacji Ludwika Węgierskiego.(dzień.miesiąc.rok lub dzień miesiąc rok)
17 listopada 1370
Gdzie odbyła się koronacja Ludwika Węgierskiego?
Wawel
Kto był założycielem dynastii Andegaweńskiej?
Karol Robert
Kto zażądał by Ludwik Węgierski się koronował nie w Krakowie,lecz w Gnieźnie? Przewodził również grupie zwaną "legitymistyczną".
Arcybiskup Jarosław Bogoria ze Skotnik
Jakie tytuły królewskie nosił Ludwik Węgierski w chwili objęcia u nas władzy?
Węgier,Polski,Dalmacji,Kroacji,Ramy,Serbii,Galicji,Lodomerii,Komanii i Bułgarii.
Tylko Polski i Węgier
Węgier,Polski,Dalmacji i Kroacji
Węgier,Polski,Dalmacji,Litwy,Ramy,Serbii,Lodomerii,Galicji,Komanii,Bułgarii i Kroacji
Węgier,Polski,Dalmacji,Kroacji,Ramy,Serbii,Galicji,Lodomerii,Komanii i Bułgarii.
Kto został w Krakowie-jako regentka-po wyjeździe Ludwika Węgierskiego na Węgry?
Elżbieta Łokietkówna
Jakie korzyści płynęły z ustanowienia przez Ludwika Węgierskiego przywileju koszyckiego?
przyznawanie urzędów tylko Polakom.
zakaz aresztowania szlachcica bez wyroku sądowego
zakaz nakładania podatków bez zgody sejmików
zwolnienie szlachty z podatków na rzecz państwa z wyjątkiem poradlnego (zmniejszony z 12 do 3 groszy z łanu chłopskiego)
obowiązek wykupu z niewoli szlachcia,który popadł w nią w czasie wyprawy zagranicznej
przyznawanie urzędów tylko Polakom.
zwolnienie szlachty z podatków na rzecz państwa z wyjątkiem poradlnego (zmniejszony z 12 do 3 groszy z łanu chłopskiego)
obowiązek wykupu z niewoli szlachcia,który popadł w nią w czasie wyprawy zagranicznej
W którym roku umiera Ludwik Węgierski?
1382r
.....-tkanina artystyczna o motywach figuralnych tkana z cienkich nici wełnianych. Kolekcję dla Polski zakupił Zygmunt August. Co powinno być w wykropkowanym miejscu?
Arras
W którym roku Jadwiga zostaje królem Polski?
1384
Z kim była zaręczona Jadwiga od narodzin?
z Wilhelmem Habsburgiem
Jakie były zobowiązania Jagiełły,które zostały spisane na Unii w Krewie?

zapłata Wilhelmowi Habsburgowi odszkodowania
przyjęcie katolicyzmu przez Litwinów
ochrona Polaków przed najazdami Moskwy
przywrócenie wszystkich zabranych ziem polskich
korona dla Jadwigi
zapłata Wilhelmowi Habsburgowi odszkodowania
przyjęcie katolicyzmu przez Litwinów
przywrócenie wszystkich zabranych ziem polskich
Jakie imię podczas chrztu Jagiełły otrzymał Witold?
Aleksander
Podaj dokładną datę ślubu Jadwigi z Jagiełło.
18 luty 1386
Kogo wybrał sobie Jagiełło na ojca chrzestnego,który odmówił?
Konrad Zoellner von Rottenstein
Podaj dni oraz rok w których odbywała się inauguracja Akademii,zwanej Uniwersytetem Jagiellońskim?
22-26 lipca 1400
W jakich latach toczyła się Wielka WOjna z Zakonem Krzyżackim?
1409-1411
Kto był rektorem w czasie inauguracji Akademii Krakowskiej,zwanej później Uniwersytetem Jagiellońskim?
Stanisław ze Skalbmierza
Jakie dzieło napisał Mikołaj Kopernik?
O obrotach sfer niebieskich
Za panowania jakiego króla utworzyło się towarzystwo "braci i sióstr"?
Zygmunta I Starego