Test: Klasa 7, dział 8 - Narządy zmysłów

Strona 1

Pytanie 1
Co nazywamy adaptacją oka?
przystosowanie do widzenia w różnych warunkach świetlnych
przystosowanie się oka do oglądania przedmiotów z bliska i daleka
chorobę objawiającą się niezbornością oka
Pytanie 2
Jaką soczewką korygujemy wadę oka nazywaną dalekowzrocznością?
cylindryczną
wypukłą
wklęsłą
Pytanie 3
W jakiej części ucha produkowana jest woskowina?
w przewodzie słuchowym zewnętrznym
w małżowinie usznej
w trąbce słuchowej (Eustachiusza)
Pytanie 4
Gdzie mieści się narząd równowagi?
w uchu środkowym
w błędniku kostnym
w błędniku błoniastym
Pytanie 5
Czy narządy czucia powierzchniowego są rozmieszczone równomiernie?
tak
nie
Pytanie 6
W jakiej postaci występują u człowieka receptory smakowe?
Pytanie 7
Ile zapachów potrafi rozróżnić człowiek?
ok.3000
ok.1000
ok.300
ok.100
Pytanie 8
Jakie elementy znajdują się w błędniku błoniastym?
woreczek
młoteczek
łagiewka
przewód ślimakowy, kanały półkoliste, przewód śródchłonki
przewód ślimakowy, kanały śródchłonki, przewód półkolisty
Pytanie 9
Pręciki to komórki światłoczułe, które:<br/&rt;
są wrażliwe na barwy
kształtem przypominają buteleczki
mają kształt podłużny
Pytanie 10
Głośność dźwięku mierzy się w decybelach. Ile decybeli to tzw. próg bólu?
110 dB
80 dB
140 dB
600 dB
Pytanie 11
Zdolność rejestrowania informacji ze środowiska to:
zmysł
receptor
bodziec
akomodacja
Pytanie 12
Cienka błona, którą pokryta jest przednia część gałki ocznej to:
rogówka
spojówka
twardówka
tęczówka
Pytanie 13
Błony, które budują ścianę gałki ocznej to:
twardówka, naczyniówka i siatkówka
spojówka, naczyniówka i siatkówka
siatkówka twardówka, naczyniówka i rogówka
twardówka, tęczówka i siatkówka
Pytanie 14
Przezroczysta część twardówki, w przedniej części oka to:
twardówka
rogówka
siatkówka
naczyniówka
Pytanie 15
Przednia część gałki ocznej nadająca oczom kolor to:
siatkówka
tęczówka
naczyniówka
rogówka
Pytanie 16
Zmiana wielkości źrenicy w wyniku reakcji na światło to:
adopcja oka
amortyzacja oka
akomodacja oka
adaptacja oka
Pytanie 17
Wewnętrzna błona gałki ocznej to:
tęczówka
soczewka
siatkówka
twardówka
Pytanie 18
Regulacja ostrości widzenia poprzez zmianę kształtu soczewki to:
adaptacja oka
amortyzacja oka
akomodacja oka
adopcja oka
Pytanie 19
Błona, która oddziela ucho środkowe od ucha zewnętrznego to:
błona bębenkowa
trąbka słuchowa
jama bębenkowa
błona słuchowa
Pytanie 20
Kosteczki słuchowe znajdujące się w jamie bębenkowej to:
młoteczek, kowadełko i strzemiączko
miotełka, kowadełko i strzemiączko
młoteczek, pudełko i strzemiączko
młoteczek, kowadełko i ramiączko