Fiszki

Klasa 7, dział 8 - Narządy zmysłów

Test w formie fiszek Pytania o narządy czucia, smaku, powonienia, słuchu, równowagi i wzroku.
Ilość pytań: 50 Rozwiązywany: 57584 razy
Co nazywamy adaptacją oka?
chorobę objawiającą się niezbornością oka
przystosowanie się oka do oglądania przedmiotów z bliska i daleka
przystosowanie do widzenia w różnych warunkach świetlnych
przystosowanie do widzenia w różnych warunkach świetlnych
Jaką soczewką korygujemy wadę oka nazywaną dalekowzrocznością?
cylindryczną
wypukłą
wklęsłą
wypukłą
W jakiej części ucha produkowana jest woskowina?
w małżowinie usznej
w przewodzie słuchowym zewnętrznym
w trąbce słuchowej (Eustachiusza)
w przewodzie słuchowym zewnętrznym
Gdzie mieści się narząd równowagi?
w błędniku błoniastym
w uchu środkowym
w błędniku kostnym
w błędniku błoniastym
Czy narządy czucia powierzchniowego są rozmieszczone równomiernie?
tak
nie
nie
W jakiej postaci występują u człowieka receptory smakowe?
w postaci kubków smakowych
Ile zapachów potrafi rozróżnić człowiek?
ok.1000
ok.300
ok.100
ok.3000
ok.3000
Jakie elementy znajdują się w błędniku błoniastym?
przewód ślimakowy, kanały półkoliste, przewód śródchłonki
woreczek
przewód ślimakowy, kanały śródchłonki, przewód półkolisty
młoteczek
łagiewka
przewód ślimakowy, kanały półkoliste, przewód śródchłonki
woreczek
łagiewka
Pręciki to komórki światłoczułe, które:<br/&rt;
są wrażliwe na barwy
kształtem przypominają buteleczki
mają kształt podłużny
mają kształt podłużny
Głośność dźwięku mierzy się w decybelach. Ile decybeli to tzw. próg bólu?
600 dB
110 dB
140 dB
80 dB
140 dB
Zdolność rejestrowania informacji ze środowiska to:
receptor
akomodacja
bodziec
zmysł
zmysł
Cienka błona, którą pokryta jest przednia część gałki ocznej to:
rogówka
twardówka
spojówka
tęczówka
spojówka
Błony, które budują ścianę gałki ocznej to:
siatkówka twardówka, naczyniówka i rogówka
twardówka, naczyniówka i siatkówka
spojówka, naczyniówka i siatkówka
twardówka, tęczówka i siatkówka
twardówka, naczyniówka i siatkówka
Przezroczysta część twardówki, w przedniej części oka to:
twardówka
siatkówka
rogówka
naczyniówka
rogówka
Przednia część gałki ocznej nadająca oczom kolor to:
naczyniówka
rogówka
tęczówka
siatkówka
tęczówka