Pytania i odpowiedzi

Klasa 7, dział 8 - Narządy zmysłów

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania o narządy czucia, smaku, powonienia, słuchu, równowagi i wzroku.
Ilość pytań: 50 Rozwiązywany: 70997 razy
Pytanie 1
Co nazywamy adaptacją oka?
przystosowanie do widzenia w różnych warunkach świetlnych
Pytanie 2
Jaką soczewką korygujemy wadę oka nazywaną dalekowzrocznością?
wypukłą
Pytanie 3
W jakiej części ucha produkowana jest woskowina?
w przewodzie słuchowym zewnętrznym
Pytanie 4
Gdzie mieści się narząd równowagi?
w błędniku błoniastym
Pytanie 5
Czy narządy czucia powierzchniowego są rozmieszczone równomiernie?
nie
Pytanie 6
W jakiej postaci występują u człowieka receptory smakowe?
w postaci kubków smakowych
Pytanie 7
Ile zapachów potrafi rozróżnić człowiek?
ok.3000
Pytanie 8
Jakie elementy znajdują się w błędniku błoniastym?
łagiewka
woreczek
przewód ślimakowy, kanały półkoliste, przewód śródchłonki
Pytanie 9
Pręciki to komórki światłoczułe, które:<br/&rt;
mają kształt podłużny
Pytanie 10
Głośność dźwięku mierzy się w decybelach. Ile decybeli to tzw. próg bólu?
140 dB
Pytanie 11
Zdolność rejestrowania informacji ze środowiska to:
zmysł
Pytanie 12
Cienka błona, którą pokryta jest przednia część gałki ocznej to:
spojówka
Pytanie 13
Błony, które budują ścianę gałki ocznej to:
twardówka, naczyniówka i siatkówka
Pytanie 14
Przezroczysta część twardówki, w przedniej części oka to:
rogówka
Pytanie 15
Przednia część gałki ocznej nadająca oczom kolor to:
tęczówka
Pytanie 16
Zmiana wielkości źrenicy w wyniku reakcji na światło to:
adaptacja oka
Pytanie 17
Wewnętrzna błona gałki ocznej to:
siatkówka
Pytanie 18
Regulacja ostrości widzenia poprzez zmianę kształtu soczewki to:
akomodacja oka
Pytanie 19
Błona, która oddziela ucho środkowe od ucha zewnętrznego to:
błona bębenkowa
Pytanie 20
Kosteczki słuchowe znajdujące się w jamie bębenkowej to:
młoteczek, kowadełko i strzemiączko