Pytania i odpowiedzi

Krzyżacy Henryka Sienkiewicza - dla klasy I gimnazjum

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Trudny test z dużą ilością pytań z Krzyżaków Henryka Sienkiewicza. Sprawdź swoją wiedzę przed sprawdzianem czy klasówką.
Ilość pytań: 52 Rozwiązywany: 6160 razy
Pytanie 1
Miłośnicy twórczości pisarza z łatwością doszukiwali się w „Krzyżakach”:schematyczności kompozycyjnej
Pytanie 2
Diederich to:
kat
Pytanie 3
Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
sadło z niedźwiedzia
Pytanie 4
Zbyszkowi powalić niedźwiedzia:
a) pomógł Maćko
b) pomógł Zych
c) pomogła Jagienka
d) Pomógł Wilk i Cztan
c
Pytanie 5
Zbyszko odnajduje Danusię:
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
Pytanie 6
Zbyszko odnajduje Danusię w:
chacie
Pytanie 7
Maćko z Bogdańca był herbu:

a) Tępa Podkowa
b) Przestrzał
c) Bończyk
d) Opończyk
a
Pytanie 8
Zbyszko składa przysięgę, że złoży u stóp
swojej damy trzy:
czuby z pawich piór z hełmów Krzyżaków
Pytanie 9
Komizmem słownym zabarwione zostały rozmowy
Hlawy z:
z Sanderusem
Pytanie 10
Legendę o Walgierzu Wdałym:

a) opowiedział Maćko z Bogdańca
b) opowiedziała księżna Anna
c) opowiedział jeden z zakonników
d) zaśpiewała Danusia
c)
Pytanie 11
Nałęczka to:
chustka
Pytanie 12
Do Prus w poszukiwaniu Danusi postanowił pojechać:
Sanderus
Pytanie 13
od nieobecność Maćka, który udał się do Spychowa Bogdańcem miał opiekować się:
Wilk
Pytanie 14
Jagienka służyła na dworze:
księżnej Aleksandry
Pytanie 15
Na rycerza pasował Zbyszka:
książe Janusz
Pytanie 16
Anna Danuta byłą księżną:


mazowiecką
Pytanie 17
„Skrzatem” Danusię żartobliwie nazwał:
Mikołaj z Długolasu
Pytanie 18
Maćko podczas bitwy pod Grunwaldem zabija:
a) Hugona von Danvelda
b) Kunona Lichtensteina
c) Ulryka von Jungingena
d) Zygfryda de Löve
b)
Pytanie 19
Pątlik:
a) siatka podtrzymująca włosy
b) rodzaj czapki
c) rękawiczka
d) wstążka
a
Pytanie 20
Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
Hlawa