Pytania i odpowiedzi

Autor obrazu + kierunek w sztuce

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Podaj nazwisko autora obrazu (bez imienia) oraz kierunek (po przecinku) do którego można zaliczyć dzieło malarskie.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 4624 razy
Pytanie 1
nazwisko autora obrazu, kierunek w sztuce( po przecinku)
gericault,romantyzm
Pytanie 2
nazwisko autora obrazu, kierunek w sztuce( po przecinku)
daumier,realizm
Pytanie 3
nazwisko autora obrazu, kierunek w sztuce( po przecinku)
ingres,klasycyzm
Pytanie 4
nazwisko autora obrazu, kierunek w sztuce( po przecinku)
Masaccio,renesans
Pytanie 5
nazwisko autora obrazu, kierunek w sztuce( po przecinku)
Boccioni,futuryzm
Pytanie 6
nazwisko autora obrazu, kierunek w sztuce( po przecinku)
Ruisdael,barok
Pytanie 7
nazwisko autora obrazu, kierunek w sztuce( po przecinku)
Cranach,renesans
Pytanie 8
nazwisko autora obrazu, kierunek w sztuce( po przecinku)
Ernst,surrealizm
Pytanie 9
nazwisko autora obrazu, kierunek w sztuce( po przecinku)
Strzemiński, A.R
Pytanie 10
nazwisko autora obrazu, kierunek w sztuce( po przecinku)
Rodakowski,realizm
Pytanie 11
nazwisko autora obrazu, kierunek w sztuce( po przecinku)
Mehoffer,modernizm
Pytanie 12
nazwisko autora obrazu, kierunek w sztuce( po przecinku)
Gainsborough,barok
Pytanie 13
nazwisko autora obrazu, kierunek w sztuce( po przecinku)
Watteau,rokoko
Pytanie 14
nazwisko autora obrazu, kierunek w sztuce( po przecinku)
Michałowski,romantyzm
Pytanie 15
nazwisko autora obrazu, kierunek w sztuce( po przecinku)
Duchamp,dadaizm