Strona 2

Język Polski- Średniowiecze

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 9
Styl w sztuce odzwierciedlający drogę człowieka do życia wiecznego:
styl romański
rokoko
gotyk
Pytanie 10
W którym utworze została przedstawiona wędrówka poety po Piekle, Czyśćcu, Raju:
Dzieje Tristana i Izoldy
Wielki testament Francois Villon
Boska komedia Alighieri Dante
Pytanie 11
Jest przykładem wzorca ascety:
Matka Boska z Bogurodzicy
Roland z Pieśni o Rolandzie
Aleksy z Legedny o św. Aleksym
Pytanie 12
W tym zabytku języka polskiego znajduję się pierwsze polskie zdanie; "Dać, ać ja pobruszę, a ty poczywaj":
Bulla gnieźnieńska
Księga henrykowska
Biblia Królowej Zofii
Pytanie 13
Uniwersalizm, pojmował wspólnotę, która była jednolita pod względem:
filozofii, władcy
pańswta, klasy społecznej
języka, ustroju, wiary,
Pytanie 14
Archaizm to :
wyraz, który wyszedł z użytku
wzorzec osobowy
typ lieratury średniowiecznej
Pytanie 15
Dance macabre to :
topos tanca śmierci
motyw ikonograficzny Piety
topos życia snu
Pytanie 16
Gall Anonim sworzył "Kronikę polską" inna jej nazwa to:
Boska Kronika
Wielki Testament
Kronika trzech Bolesławów
Pytanie 17
Topos Ubi Sunt mówi o :
przemijaniu życia ludzkiego
potędze śmierci
teatralizacji śmierci