Strona 2

Transkrypcja i translacja

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 9
Ramię antykodonowe, akceptorowe i sekwencja tymina-pseudourydyna-cytozyna wchodzą w skład cząsteczki:
rRNA
żadna z odpowiedzi
tRNA
shRNA
Pytanie 10
Przykładem potwierdzającym, że rybosom jest rybozymem jest:
Rozpoznanie odpowiedniego antykodonu na cząsteczce mRNA
Umiejętność wytwarzania wiązania między kodonem i antykodonem
Wytworzenie wiązań peptydowych między kolejnymi aminokwasami
Umiejętność rozpoznania odpowiedniego kodonu przez mRNA
Pytanie 11
Metylacja DNA skutkuje:
brak różnicy
nasileniem transkrypcji
obniżeniem transkrypcji
umożliwia transkrypcję
Pytanie 12
Wskaż nieprawidłowe dotyczące RNA:
W procesie transkrypcji bierze udział polimeraza RNA
Cząsteczki RNA mogą zwijać się tworząć drugorzędowe struktury stabilizowane przez wiązania wodorowe pomiędzy różnymi parami zasad
Transkrypt powstaje na matrycy DNA
W organizmie człowieka nie występuje w innych formach niż pierwszorzędowa
Pytanie 13
Które z wymienionych nie należy do eukariotycznego miejsca inicjacji transkrypcji?
Charakterystyczna sekwencja DNA w miejscu -35
Kaseta TATA w miejscu -30
Charakterystyczna sekwencja w miejscu +30
Sekwencja TATAAT w miejscu +30
Pytanie 14
Inicjatorowy tRNA to:
żadna z odpowiedzi
tRNA bez przyłączonego aminokwasu
tRNA z przyłączoną alaniną
tRNA transportujący metioninę (lub pseudometionine)
Pytanie 15
Jaki procent rRNA jest kodujący:
30%
17%
4%
65%
Pytanie 16
Sekwencja tymina-pseudourydyna-cytozyna jest w:
żadna z odpowiedzi
tRNA
snRNA
mRNA

Powiązane tematy