Strona 1

Klasa 2, dział 1 - Europa i Nowy Świat

Pytanie 1
Które z wymienionych państw najwcześniej rozpoczęło morski podbój świata?
Włochy
Francja
Portugalia
Hiszpania
Pytanie 2
Połącz datę z wydarzeniem.
opłynięcie Przylądka Dobrej Nadziei
1488 r.
zdobycie Ceuty
1415 r.
początek wyprawy Ferdynanda Magellana dookoła świata
1519 r.
dopłynięcie Krzysztofa Kolumba do Ameryki
1492 r.
pierwsze użycie nazwy Ameryka na mapach
1507 r.
Pytanie 3
Kto jako pierwszy opłynął Przylądek Dobrej Nadzieji?
Henryk Żeglarz
Vasco da Gama
Krzysztof Kolumb
Bartholomeu Diaz
Pytanie 4
Jaką nazwę nadał Krzysztof Kolumb pierwszej napotkanej w "Nowym Świecie" wyspie?
Pytanie 5
Jak zakończyła się wyprawa Ferdynanda Magellana?
Spośród
5
okrętów, które wyruszyły na wyprawę powrócił jeden o nazwie
Victoria
. Z początkowych
270
uczestników, do domu wróciło
18
. Ferdynand Magellan zginął podczas walk z tubylcami na
Filipinach
.
Pytanie 6
Kto jako pierwszy przepłynął Przesmyk Panamski i dopłynął do Oceanu Spokojnego?
Francis Drake
Ferdynand Magellan
Vasco Núñez de Balboa
Amerigo Vespucci
Pytanie 7
W jakich latach funkcjonowała cywilizacja Olmeków?
Od około
1600
do około
900
roku p.n.e.
Pytanie 8
Najstarszy rodzaj pisma w Ameryce opracowali:
Olmekowie
Inkowie
Majowie
Aztekowie