Strona 1

Klasa 2, dział 1 - Europa i Nowy Świat

Pytanie 1
Które z wymienionych państw najwcześniej rozpoczęło morski podbój świata?
Hiszpania
Francja
Włochy
Portugalia
Pytanie 2
Połącz datę z wydarzeniem.
dopłynięcie Krzysztofa Kolumba do Ameryki
1492 r.
zdobycie Ceuty
1415 r.
pierwsze użycie nazwy Ameryka na mapach
1507 r.
opłynięcie Przylądka Dobrej Nadziei
1488 r.
początek wyprawy Ferdynanda Magellana dookoła świata
1519 r.
Pytanie 3
Kto jako pierwszy opłynął Przylądek Dobrej Nadzieji?
Bartholomeu Diaz
Henryk Żeglarz
Vasco da Gama
Krzysztof Kolumb
Pytanie 4
Jaką nazwę nadał Krzysztof Kolumb pierwszej napotkanej w "Nowym Świecie" wyspie?
Pytanie 5
Jak zakończyła się wyprawa Ferdynanda Magellana?
Spośród
5
okrętów, które wyruszyły na wyprawę powrócił jeden o nazwie
Victoria
. Z początkowych
270
uczestników, do domu wróciło
18
. Ferdynand Magellan zginął podczas walk z tubylcami na
Filipinach
.
Pytanie 6
Kto jako pierwszy przepłynął Przesmyk Panamski i dopłynął do Oceanu Spokojnego?
Francis Drake
Amerigo Vespucci
Vasco Núñez de Balboa
Ferdynand Magellan
Pytanie 7
W jakich latach funkcjonowała cywilizacja Olmeków?
Od około
1600
do około
900
roku p.n.e.
Pytanie 8
Najstarszy rodzaj pisma w Ameryce opracowali:
Aztekowie
Olmekowie
Inkowie
Majowie