Pytania i odpowiedzi

Klasa 2, dział 1 - Europa i Nowy Świat

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziału 1 dla klasy 2 liceum. Poziom podstawowy.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 13323 razy
Pytanie 1
Które z wymienionych państw najwcześniej rozpoczęło morski podbój świata?
Portugalia
Pytanie 2
Połącz datę z wydarzeniem.
zdobycie Ceuty
1415 r.
opłynięcie Przylądka Dobrej Nadziei
1488 r.
dopłynięcie Krzysztofa Kolumba do Ameryki
1492 r.
pierwsze użycie nazwy Ameryka na mapach
1507 r.
początek wyprawy Ferdynanda Magellana dookoła świata
1519 r.
Pytanie 3
Kto jako pierwszy opłynął Przylądek Dobrej Nadzieji?
Bartholomeu Diaz
Pytanie 4
Jaką nazwę nadał Krzysztof Kolumb pierwszej napotkanej w "Nowym Świecie" wyspie?
San Salvador
Pytanie 5
Jak zakończyła się wyprawa Ferdynanda Magellana?
Spośród
5
okrętów, które wyruszyły na wyprawę powrócił jeden o nazwie
Victoria
. Z początkowych
270
uczestników, do domu wróciło
18
. Ferdynand Magellan zginął podczas walk z tubylcami na
Filipinach
.
Pytanie 6
Kto jako pierwszy przepłynął Przesmyk Panamski i dopłynął do Oceanu Spokojnego?
Vasco Núñez de Balboa
Pytanie 7
W jakich latach funkcjonowała cywilizacja Olmeków?
Od około
1600
do około
900
roku p.n.e.
Pytanie 8
Najstarszy rodzaj pisma w Ameryce opracowali:
Olmekowie
Pytanie 9
Jaką nazwę nosi pismo węzełkowe stosowane przez Inków?
kipu
Pytanie 10
Połącz datę z wydarzeniem.
1500 r.
odkrycie wybrzeży Brazylii
1519 r.
początek podboju Meksyku
1530 r.
początek podboju państwa Inków
1533 r.
zajęcie Cuzco przez Hiszpanów
Pytanie 11
Kto odkrył wybrzeża Brazylii?
Pedro Cabral
Pytanie 12
Zaznacz zdania prawdziwe.
Ostatnim królem Azteków był Tupac Amaru.
Fałsz
Szczytowym okresem rozwoju państwa Majów była połowa I tysiąclecia p.n.e.
Prawda
Najsilniejszym państwem Mezoameryki pod względem wojskowości i polityki było państwo Azteków.
Prawda
Pytanie 13
Zaznacz choroby przywleczone z Ameryki do Europy.
syfilis