Strona 1

Psychiatria 2021 I z pliku

Pytanie 1
Aby rozpoznać epizod maniakalny, typowe objawy muszą trwać co najmniej:
10 dni
4 tygodnie
2 tygodnie
3 dni
1 tydzień
Pytanie 2
Adekwatność, proporcjonalność, spójność zachowań, wypowiadanych treści i przeżywanych emocji to:
Syntymia
Katatymia
Hipertymia
Paratymia
Hipotymia
Pytanie 3
Arypiprazol należy do grupy leków:
Prokognitywnych
Anksjolitycznych bezodiazepinowych
Przeciwdrgawkowych, normotymicznych
Przeciwdepresyjnych
Przeciwpsychotycznych
Pytanie 4
Brak poczucia żalu objawiający się obojętnością lub racjonalizowaniem w sytuacji zranienia, oszukania lub okradzenia innej osoby, to jeden z objawów zaburzeń osobowości typu:
Anankastycznego
Antyspołecznego
Schizoidalnego
Histrionicznego
Zależnego
Pytanie 5
Charakterystycznym elementem . klinicznego autyzmu dziecięcego są wszystkie wymienione oprócz:
Niepełnosprawność intelektualna umiarkowana
Zaburzenie rozwoju mowy
Powtarzalne i stereotypowe schematy zachowania
Powtarzalne i stereotypowe wzorce zainteresowań
Deficyty w zakresie nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych
Pytanie 6
Częstość występowania baby blues (smutek poporodowy) to: Wybierz jedną odpowiedź:
5-10%
0,5-1%
1-5%
10-20%
50-80%

Powiązane tematy