Test

Psychiatria 2021 I z pliku

Pytanie 1
Aby rozpoznać epizod maniakalny, typowe objawy muszą trwać co najmniej:
10 dni
1 tydzień
2 tygodnie
3 dni
4 tygodnie
Pytanie 2
Adekwatność, proporcjonalność, spójność zachowań, wypowiadanych treści i przeżywanych emocji to:
Hipertymia
Hipotymia
Katatymia
Syntymia
Paratymia
Pytanie 3
Arypiprazol należy do grupy leków:
Przeciwdrgawkowych, normotymicznych
Przeciwpsychotycznych
Anksjolitycznych bezodiazepinowych
Prokognitywnych
Przeciwdepresyjnych
Pytanie 4
Brak poczucia żalu objawiający się obojętnością lub racjonalizowaniem w sytuacji zranienia, oszukania lub okradzenia innej osoby, to jeden z objawów zaburzeń osobowości typu:
Anankastycznego
Histrionicznego
Schizoidalnego
Zależnego
Antyspołecznego
Pytanie 5
Charakterystycznym elementem . klinicznego autyzmu dziecięcego są wszystkie wymienione oprócz:
Zaburzenie rozwoju mowy
Deficyty w zakresie nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych
Niepełnosprawność intelektualna umiarkowana
Powtarzalne i stereotypowe schematy zachowania
Powtarzalne i stereotypowe wzorce zainteresowań
Pytanie 6
Częstość występowania baby blues (smutek poporodowy) to: Wybierz jedną odpowiedź:
1-5%
50-80%
0,5-1%
5-10%
10-20%

Powiązane tematy