Strona 1

Psychiatria 2021 I z pliku

Pytanie 1
Aby rozpoznać epizod maniakalny, typowe objawy muszą trwać co najmniej:
3 dni
4 tygodnie
1 tydzień
10 dni
2 tygodnie
Pytanie 2
Adekwatność, proporcjonalność, spójność zachowań, wypowiadanych treści i przeżywanych emocji to:
Katatymia
Hipertymia
Hipotymia
Syntymia
Paratymia
Pytanie 3
Arypiprazol należy do grupy leków:
Przeciwdepresyjnych
Przeciwpsychotycznych
Przeciwdrgawkowych, normotymicznych
Anksjolitycznych bezodiazepinowych
Prokognitywnych
Pytanie 4
Brak poczucia żalu objawiający się obojętnością lub racjonalizowaniem w sytuacji zranienia, oszukania lub okradzenia innej osoby, to jeden z objawów zaburzeń osobowości typu:
Antyspołecznego
Histrionicznego
Schizoidalnego
Anankastycznego
Zależnego
Pytanie 5
Charakterystycznym elementem . klinicznego autyzmu dziecięcego są wszystkie wymienione oprócz:
Zaburzenie rozwoju mowy
Deficyty w zakresie nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych
Powtarzalne i stereotypowe wzorce zainteresowań
Niepełnosprawność intelektualna umiarkowana
Powtarzalne i stereotypowe schematy zachowania
Pytanie 6
Częstość występowania baby blues (smutek poporodowy) to: Wybierz jedną odpowiedź:
5-10%
50-80%
10-20%
1-5%
0,5-1%
Pytanie 7
Osiowymi objawami ADHD są:
Niepełnosprawność intelektualna, agresja, nadruchliwość
Impulsywność, deficyty w kontaktach społecznych, agresja
Zaburzenie uwagi, impulsywność, nadruchliwość
Zaburzenie uwagi, impulsywność, agresja
Impulsywność, agresja, nadruchliwość
Pytanie 8
Pochłonięcie nieuzasadnionymi wątpliwościami, dotyczącymi lojalności lub wiarygodności przyjaciół lub współpracowników, to jeden z objawów: Wybierz jedną odpowiedź:
Zespołu Gansera
Osobowości schizoidalnej
Zespołu depresyjnego
Osobowości paranoicznej
Zespołu Aspergera

Powiązane tematy