Strona 1

Klasa 4, dział 1 - Poznajemy warsztat przyrodnika

Pytanie 1
Czym jest przyroda? Jest wszystkim co nas otacza oprócz...
obiektów stworzonych przez ludzi
zwierząt
obiektów na niebie
roślin
Pytanie 2
Jak dzielimy składniki przyrody?
na widzialne i niewidzialne
na pierwotne i bieżące
na ożywione i nieożywione
na roślinne i zwierzęce
Pytanie 3
Zaznacz zdania, które są prawdziwe.
Energię naszej planecie zapewnia rozgrzane do czerwoności jądro planety.
Fałsz
Wszystkie organizmy są zdolne do wykonywania tych samych czynności życiowych.
Prawda
Gleba powstaje w wyniku rozpadania się skał na mniejsze części.
Prawda
Wszechświat nie jest częścią przyrody.
Fałsz
Pytanie 4
Zaznacz nieożywione składniki przyrody.
jezioro
powietrze
pleśń
drzewo
wiewiórka
głaz
Pytanie 5
Ile zmysłów posiada człowiek?
pięć
cztery
siedem
sześć
Pytanie 6
Uważne przyglądanie się danemu obiektowi przyrodniczemu to:
Pytanie 7
Doświadczenia niebezpieczne, na przykład z użyciem ognia, środków chemicznych czy ostrych przedmiotów należy:
wykonywać w specjalnym stroju
wykonywać w większych grupach
wykonywać pod opieką dorosłych
Pytanie 8
Połącz przyrząd z jego funkcją.
GPS
pozwala zlokalizować swoją pozycję w terenie
kompas
wskazuje kierunki geograficzne
mapa
ułatwia orientację w terenie
lornetka
pozwala obserwować odległe obiekty
lupa
pozwala dokonywać obserwacji niewielkich obiektów