Fiszki

Klasa 4, dział 1 - Poznajemy warsztat przyrodnika

Test w formie fiszek Sprawdzian z 1 działu przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 11158 razy
Czym jest przyroda? Jest wszystkim co nas otacza oprócz...
obiektów stworzonych przez ludzi
zwierząt
obiektów na niebie
roślin
obiektów stworzonych przez ludzi
Jak dzielimy składniki przyrody?
na ożywione i nieożywione
na widzialne i niewidzialne
na pierwotne i bieżące
na roślinne i zwierzęce
na ożywione i nieożywione
Zaznacz zdania, które są prawdziwe.
1. Gleba powstaje w wyniku rozpadania się skał na mniejsze części.
2. Wszechświat nie jest częścią przyrody.
3. Energię naszej planecie zapewnia rozgrzane do czerwoności jądro planety.
4. Wszystkie organizmy są zdolne do wykonywania tych samych czynności życiowych.
1. Gleba powstaje w wyniku rozpadania się skał na mniejsze części.
2. Wszystkie organizmy są zdolne do wykonywania tych samych czynności życiowych.
Zaznacz nieożywione składniki przyrody.
drzewo
jezioro
wiewiórka
głaz
powietrze
pleśń
jezioro
głaz
powietrze
Ile zmysłów posiada człowiek?
sześć
siedem
pięć
cztery
pięć

Są to: wzrok, słuch, smak, dotyk, węch.

Uważne przyglądanie się danemu obiektowi przyrodniczemu to:
obserwacja
Doświadczenia niebezpieczne, na przykład z użyciem ognia, środków chemicznych czy ostrych przedmiotów należy:
wykonywać w większych grupach
wykonywać w specjalnym stroju
wykonywać pod opieką dorosłych
wykonywać pod opieką dorosłych
Połącz przyrząd z jego funkcją.
lupa
pozwala dokonywać obserwacji niewielkich obiektów
mapa
ułatwia orientację w terenie
kompas
wskazuje kierunki geograficzne
lornetka
pozwala obserwować odległe obiekty
GPS
pozwala zlokalizować swoją pozycję w terenie
Jakie obiekty zaznacza się na mapie za pomocą linii?
muzea, kościoły, pomniki
rzeki, drogi, tory kolejowe
parki, place, lasy
rzeki, drogi, tory kolejowe
Ile wyróżniamy kierunków głównych?
dwa
cztery
osiem
sześć
cztery
Linię pozornego zetknięcia nieba z powierzchnią ziemi nazywamy:
widnokręgiem
Jaki kierunek wskazuje w kompasie igła magnetyczna?
wschód
północ
zachód
południe
północ
Jakiego przyrządu użyjemy chcąc wyznaczyć kierunek północny za pomocą Słońca?
sekstansu
gnomonu
higrometru
busoli
gnomonu
Jaka gwiazda na niebie wskazuje kierunek północny?
Gwiazda Polarna
Aldebaran
Syriusz
Gwiazda Barnarda
Gwiazda Polarna
Zaznacz zdania prawidłowe dotyczące odnajdowania kierunków w terenie.
1. Na ściętym pniu słoje są węższe od strony południowej.
2. Gałęzie samotnie rosnącego drzewa są dłuższe od południowej strony.
3. Anteny satelitarne w Polsce są skierowane w stronę północną.
4. Mech najczęściej porasta głazy i pnie od północnej strony.
5. Aby wyznaczyć północ w Polsce, należy zbadać położenie cienia o godzinie 10:00.
1. Gałęzie samotnie rosnącego drzewa są dłuższe od południowej strony.
2. Mech najczęściej porasta głazy i pnie od północnej strony.