Fiszki

Klasa 4, dział 1 - Poznajemy warsztat przyrodnika

Test w formie fiszek Sprawdzian z 1 działu przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 28015 razy
Czym jest przyroda? Jest wszystkim co nas otacza oprócz...
obiektów na niebie
zwierząt
obiektów stworzonych przez ludzi
roślin
obiektów stworzonych przez ludzi
Jak dzielimy składniki przyrody?
na widzialne i niewidzialne
na roślinne i zwierzęce
na ożywione i nieożywione
na pierwotne i bieżące
na ożywione i nieożywione
Zaznacz zdania, które są prawdziwe.
1. Gleba powstaje w wyniku rozpadania się skał na mniejsze części.
2. Wszechświat nie jest częścią przyrody.
3. Energię naszej planecie zapewnia rozgrzane do czerwoności jądro planety.
4. Wszystkie organizmy są zdolne do wykonywania tych samych czynności życiowych.
1. Gleba powstaje w wyniku rozpadania się skał na mniejsze części.
2. Wszystkie organizmy są zdolne do wykonywania tych samych czynności życiowych.
Zaznacz nieożywione składniki przyrody.
głaz
powietrze
pleśń
wiewiórka
jezioro
drzewo
głaz
powietrze
jezioro
Ile zmysłów posiada człowiek?
pięć
sześć
cztery
siedem
pięć

Są to: wzrok, słuch, smak, dotyk, węch.

Uważne przyglądanie się danemu obiektowi przyrodniczemu to:
obserwacja
Doświadczenia niebezpieczne, na przykład z użyciem ognia, środków chemicznych czy ostrych przedmiotów należy:
wykonywać pod opieką dorosłych
wykonywać w większych grupach
wykonywać w specjalnym stroju
wykonywać pod opieką dorosłych
Połącz przyrząd z jego funkcją.
lupa
mapa
kompas
lornetka
GPS
pozwala dokonywać obserwacji niewielkich obiektów
ułatwia orientację w terenie
wskazuje kierunki geograficzne
pozwala obserwować odległe obiekty
pozwala zlokalizować swoją pozycję w terenie
lupa
pozwala dokonywać obserwacji niewielkich obiektów
mapa
ułatwia orientację w terenie
kompas
wskazuje kierunki geograficzne
lornetka
pozwala obserwować odległe obiekty
GPS
pozwala zlokalizować swoją pozycję w terenie
Jakie obiekty zaznacza się na mapie za pomocą linii?
rzeki, drogi, tory kolejowe
parki, place, lasy
muzea, kościoły, pomniki
rzeki, drogi, tory kolejowe
Ile wyróżniamy kierunków głównych?
osiem
cztery
sześć
dwa
cztery
Linię pozornego zetknięcia nieba z powierzchnią ziemi nazywamy:
widnokręgiem
Jaki kierunek wskazuje w kompasie igła magnetyczna?
południe
północ
zachód
wschód
północ
Jakiego przyrządu użyjemy chcąc wyznaczyć kierunek północny za pomocą Słońca?
higrometru
gnomonu
busoli
sekstansu
gnomonu
Jaka gwiazda na niebie wskazuje kierunek północny?
Gwiazda Polarna
Gwiazda Barnarda
Aldebaran
Syriusz
Gwiazda Polarna
Zaznacz zdania prawidłowe dotyczące odnajdowania kierunków w terenie.
1. Na ściętym pniu słoje są węższe od strony południowej.
2. Gałęzie samotnie rosnącego drzewa są dłuższe od południowej strony.
3. Anteny satelitarne w Polsce są skierowane w stronę północną.
4. Mech najczęściej porasta głazy i pnie od północnej strony.
5. Aby wyznaczyć północ w Polsce, należy zbadać położenie cienia o godzinie 10:00.
1. Gałęzie samotnie rosnącego drzewa są dłuższe od południowej strony.
2. Mech najczęściej porasta głazy i pnie od północnej strony.