Strona 1

Kościół w średniowieczu

Pytanie 1
Mięso, których zwierząt uważano za postne w średniowieczu?
wszystkich zwierząt podwodnych
ryb
wszystkich zwierząt wodnych
Pytanie 2
Celowe wyrzekanie się wygód a nawet zadawanie sobie cierpienia to:
katorga
apostazja
pokuta
asceza
Pytanie 3
W którym wieku założono zakon benedyktynów?
w IX wieku
w IV wieku
w VI wieku
w VII wieku
Pytanie 4
Jak nazywała się osoba zajmująca się w średniowieczu przepisywaniem ksiąg i dokumentów?
Pytanie 5
Z czego wykonany był pergamin?
spreparowanych zwierzęcych jelit
kory drzewnej
trzciny
wyprawionej skóry zwierzęcej
Pytanie 6
Jak nazywał się duchowny sprawujący nadzór i kierownictwo nad zakonem?
nuncjusz
opat
emisariusz
wikary
Pytanie 7
Kto założył pierwszy zakon żebraczy?
św. Franciszek z Asyżu
św. Benedykt
św. Klara
św. Dominik
Pytanie 8
W którym wieku zaczęły powstawać zakony żebracze?
w XIII wieku
w XI wieku
w X wieku
w XV wieku