Pytania i odpowiedzi

Kościół w średniowieczu

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Rola i znaczenie kościoła, życie osób duchownych w średniowieczu. Historia i rozwój zakonów.
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 4432 razy
Pytanie 1
Mięso, których zwierząt uważano za postne w średniowieczu?
wszystkich zwierząt wodnych
Pytanie 2
Celowe wyrzekanie się wygód a nawet zadawanie sobie cierpienia to:
asceza
Pytanie 3
W którym wieku założono zakon benedyktynów?
w VI wieku
Pytanie 4
Jak nazywała się osoba zajmująca się w średniowieczu przepisywaniem ksiąg i dokumentów?
kopista
Pytanie 5
Z czego wykonany był pergamin?
wyprawionej skóry zwierzęcej
Pytanie 6
Jak nazywał się duchowny sprawujący nadzór i kierownictwo nad zakonem?
opat
Pytanie 7
Kto założył pierwszy zakon żebraczy?
św. Franciszek z Asyżu
Pytanie 8
W którym wieku zaczęły powstawać zakony żebracze?
w XIII wieku
Pytanie 9
Jak nazywa się zbiór zasad, które obowiązują w danym zgromadzeniu zakonnym?
reguła zakonna
Pytanie 10
W średniowieczu łacina była oficjalnym językiem:
sprawowania liturgii
dyplomacji
Pytanie 11
Członkowie których grup społecznych mogli stać się duchownymi?
rycerstwa
mieszczaństwa
chłopstwa
Pytanie 12
Osoby uczęszczające w specjalnych procesjach, podczas których wymierzali sobie chłostę to:
biczownicy
Pytanie 13
Jaką rolę w zakonie pełnił szafarz?
zarządzał kuchnią i gospodarstwem
Pytanie 14
Kto i kiedy zatwierdził oficjalnie regułę zakonu franciszkanów?
Był to papież
Honoriusz III
, który zatwierdził regułę w roku
1223
.
Pytanie 15
W którym roku zmarł św. Franciszek?
w 1226 r.
Pytanie 16
Klasztor którego z zakonów powstał na Monte Cassino?
benedyktynów
Pytanie 17
Pióra których ptaków używano do przepisywania ksiąg?
gęsi
Pytanie 18
Uzupełnij zdanie.
Pierwszym etapem szkolnictwa średniowiecznego była nauka w szkołach
parafialnych
.