Fiszki

Kościół w średniowieczu

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Rola i znaczenie kościoła, życie osób duchownych w średniowieczu. Historia i rozwój zakonów.
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 4917 razy
Mięso, których zwierząt uważano za postne w średniowieczu?
wszystkich zwierząt podwodnych
ryb
wszystkich zwierząt wodnych
wszystkich zwierząt wodnych
Celowe wyrzekanie się wygód a nawet zadawanie sobie cierpienia to:
katorga
pokuta
apostazja
asceza
asceza
W którym wieku założono zakon benedyktynów?
w IX wieku
w IV wieku
w VI wieku
w VII wieku
w VI wieku
Jak nazywała się osoba zajmująca się w średniowieczu przepisywaniem ksiąg i dokumentów?
kopista
Z czego wykonany był pergamin?
trzciny
kory drzewnej
wyprawionej skóry zwierzęcej
spreparowanych zwierzęcych jelit
wyprawionej skóry zwierzęcej
Jak nazywał się duchowny sprawujący nadzór i kierownictwo nad zakonem?
wikary
opat
nuncjusz
emisariusz
opat
Kto założył pierwszy zakon żebraczy?
św. Klara
św. Franciszek z Asyżu
św. Benedykt
św. Dominik
św. Franciszek z Asyżu
W którym wieku zaczęły powstawać zakony żebracze?
w XV wieku
w XIII wieku
w X wieku
w XI wieku
w XIII wieku
Jak nazywa się zbiór zasad, które obowiązują w danym zgromadzeniu zakonnym?
reguła zakonna
W średniowieczu łacina była oficjalnym językiem:
dyplomacji
administracji państwowej
sprawowania liturgii
dyplomacji
sprawowania liturgii
Członkowie których grup społecznych mogli stać się duchownymi?
mieszczaństwa
rycerstwa
chłopstwa
mieszczaństwa
rycerstwa
chłopstwa
Osoby uczęszczające w specjalnych procesjach, podczas których wymierzali sobie chłostę to:
biczownicy
Jaką rolę w zakonie pełnił szafarz?
odpowiadał za obuwie, stroje i sprzęt liturgiczny
organizował pomoc ubogim
zarządzał kuchnią i gospodarstwem
prowadził szpital klasztorny
zarządzał kuchnią i gospodarstwem
Kto i kiedy zatwierdził oficjalnie regułę zakonu franciszkanów?
Był to papież
. . . . . . . .
, który zatwierdził regułę w roku
. . . . . . . .
.
Był to papież Honoriusz III, który zatwierdził regułę w roku 1223.
W którym roku zmarł św. Franciszek?
w 1167 r.
w 1304 r.
w 1281 r.
w 1226 r.
w 1226 r.
Klasztor którego z zakonów powstał na Monte Cassino?
michalitów
jezuitów
dominikanów
benedyktynów
benedyktynów
Pióra których ptaków używano do przepisywania ksiąg?
gęsi
kur
gołębi
kaczek
gęsi
Uzupełnij zdanie.
Pierwszym etapem szkolnictwa średniowiecznego była nauka w szkołach
. . . . . . . .
.
Pierwszym etapem szkolnictwa średniowiecznego była nauka w szkołach parafialnych.