Strona 1

Czym jest samorząd?

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 1
Ilu stopniowy podział terytorialny funkcjonuje w Polsce i kiedy został wprowadzony?
Na terenie Polski obowiązuje
trójstopniowy
podział terytorialny. Podział ten obowiązuje od 1 stycznia
1999
roku.
Pytanie 2
Połącz rodzaj samorządu z jego przykładami.
inny
samorząd osiedlowy, samorząd szkolny
terytorialny
rada gminy, sejmik województwa, wójt
specjalny
samorząd lekarski, samorząd rolniczy, samorząd rzemieślniczy
Pytanie 3
Czy samorządy funkcjonują w sposób niezależny od rządu, parlamentu i prezydenta?
tak
nie
Pytanie 4
Co jest najmniejszą podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce?
powiat
wieś
gmina
Pytanie 5
Połącz organ samorządu terytorialnego z jego rolą.
zarząd powiatu
organ wykonawczy samorządu powiatowego
rada powiatu
organ stanowiący samorządu powiatowego
zarząd województwa
organ wykonawczy samorządu powiatowego
sejmik wojewódzki
organ stanowiący samorządu województwa
wójt, burmistrz
organ wykonawczy samorządu gminnego
rada miejska
organ wykonawczy samorządu gminnego
Pytanie 6
Na ile województw podzielona jest Polska?
14
16
20
12
Pytanie 7
Kto realizuje zadania powiatu w miastach na prawach powiatu?
rada powiatu
organy gminne
wojewoda
Pytanie 8
Gmina, w której skład wchodzi miasto oraz kilka do kilkunastu sąsiednich wsi jest przykładem gminy:
na prawach powiatu
wielkopowierzchniowej
miejsko-wiejskiej
miejskiej