Strona 2

Czym jest samorząd?

Pytanie 9
Gmina, w której skład wchodzą wyłącznie wsie to przykład gminy:
wiejskiej
ziemskiej
ziemiańskiej
Pytanie 10
Czy organy powiatowe mogą wydawać polecenia organom gminnym tego powiatu?
tak
nie
Pytanie 11
Przeniesienie części uprawnień i odpowiedzialności władzy publicznej z organów władzy państwowej na organy władzy samorządowej możliwie najniższego szczebla to:
Pytanie 12
W przypadku braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez gminę, powiat, czy województwo powołuje się do życia:
namiestnika samorządowego
komornika sądowego
syndyka
zarząd komisaryczny
Pytanie 13
Które z województw posiadają różne organy szczebla wojewódzkiego urzędujące w różnych miastach?
lubuskie
dolnośląskie
małopolskie
kujawsko-pomorskie
podlaskie
Pytanie 14
Jaki organ RP może nałożyć na samorząd zarząd komisaryczny?
marszałek sejmu
prezydent
premier
Pytanie 15
Które województwo graniczy ze Słowacją i Ukrainą?
podkarpackie
opolskie
lubelskie
podlaskie
Pytanie 16
Czy przynależność obywatela do wspólnoty samorządowej jest obowiązkowa?
tak
nie
Pytanie 17
Połącz województwo z jego stolicą.
podkarpackie
Rzeszów
mazowieckie
Warszawa
dolnośląskie
Wrocław
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
świętokrzyskie
Kielce