Pytania i odpowiedzi

Czym jest samorząd?

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 3772 razy
Pytanie 1
Ilu stopniowy podział terytorialny funkcjonuje w Polsce i kiedy został wprowadzony?
Na terenie Polski obowiązuje
trójstopniowy
podział terytorialny. Podział ten obowiązuje od 1 stycznia
1999
roku.
Pytanie 2
Połącz rodzaj samorządu z jego przykładami.
terytorialny
rada gminy, sejmik województwa, wójt
specjalny
samorząd lekarski, samorząd rolniczy, samorząd rzemieślniczy
inny
samorząd osiedlowy, samorząd szkolny
Pytanie 3
Czy samorządy funkcjonują w sposób niezależny od rządu, parlamentu i prezydenta?
tak
Pytanie 4
Co jest najmniejszą podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce?
gmina
Pytanie 5
Połącz organ samorządu terytorialnego z jego rolą.
wójt, burmistrz
organ wykonawczy samorządu gminnego
rada powiatu
organ stanowiący samorządu powiatowego
sejmik wojewódzki
organ stanowiący samorządu województwa
zarząd powiatu
organ wykonawczy samorządu powiatowego
zarząd województwa
organ wykonawczy samorządu powiatowego
rada miejska
organ wykonawczy samorządu gminnego
Pytanie 6
Na ile województw podzielona jest Polska?
16
Pytanie 7
Kto realizuje zadania powiatu w miastach na prawach powiatu?
organy gminne
Pytanie 8
Gmina, w której skład wchodzi miasto oraz kilka do kilkunastu sąsiednich wsi jest przykładem gminy:
miejsko-wiejskiej
Pytanie 9
Gmina, w której skład wchodzą wyłącznie wsie to przykład gminy:
wiejskiej
Pytanie 10
Czy organy powiatowe mogą wydawać polecenia organom gminnym tego powiatu?
nie
Pytanie 11
Przeniesienie części uprawnień i odpowiedzialności władzy publicznej z organów władzy państwowej na organy władzy samorządowej możliwie najniższego szczebla to:
decentralizacja
Pytanie 12
W przypadku braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez gminę, powiat, czy województwo powołuje się do życia:
zarząd komisaryczny
Pytanie 13
Które z województw posiadają różne organy szczebla wojewódzkiego urzędujące w różnych miastach?
kujawsko-pomorskie
lubuskie
Pytanie 14
Jaki organ RP może nałożyć na samorząd zarząd komisaryczny?
premier
Pytanie 15
Które województwo graniczy ze Słowacją i Ukrainą?
podkarpackie
Pytanie 16
Czy przynależność obywatela do wspólnoty samorządowej jest obowiązkowa?
tak
Pytanie 17
Połącz województwo z jego stolicą.
mazowieckie
Warszawa
podkarpackie
Rzeszów
świętokrzyskie
Kielce
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
dolnośląskie
Wrocław