Fiszki

Czym jest samorząd?

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 3710 razy
Ilu stopniowy podział terytorialny funkcjonuje w Polsce i kiedy został wprowadzony?
Na terenie Polski obowiązuje
. . . . . . . .
podział terytorialny. Podział ten obowiązuje od 1 stycznia
. . . . . . . .
roku.
Na terenie Polski obowiązuje trójstopniowy podział terytorialny. Podział ten obowiązuje od 1 stycznia 1999 roku.
Połącz rodzaj samorządu z jego przykładami.
terytorialny
specjalny
inny
rada gminy, sejmik województwa, wójt
samorząd lekarski, samorząd rolniczy, samorząd rzemieślniczy
samorząd osiedlowy, samorząd szkolny
terytorialny
rada gminy, sejmik województwa, wójt
specjalny
samorząd lekarski, samorząd rolniczy, samorząd rzemieślniczy
inny
samorząd osiedlowy, samorząd szkolny
Czy samorządy funkcjonują w sposób niezależny od rządu, parlamentu i prezydenta?
nie
tak
tak
Co jest najmniejszą podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce?
gmina
powiat
wieś
gmina
Połącz organ samorządu terytorialnego z jego rolą.
wójt, burmistrz
rada powiatu
sejmik wojewódzki
zarząd powiatu
zarząd województwa
rada miejska
organ wykonawczy samorządu gminnego
organ stanowiący samorządu powiatowego
organ stanowiący samorządu województwa
organ wykonawczy samorządu powiatowego
organ wykonawczy samorządu powiatowego
organ wykonawczy samorządu gminnego
wójt, burmistrz
organ wykonawczy samorządu gminnego
rada powiatu
organ stanowiący samorządu powiatowego
sejmik wojewódzki
organ stanowiący samorządu województwa
zarząd powiatu
organ wykonawczy samorządu powiatowego
zarząd województwa
organ wykonawczy samorządu powiatowego
rada miejska
organ wykonawczy samorządu gminnego
Na ile województw podzielona jest Polska?
14
12
20
16
16
Kto realizuje zadania powiatu w miastach na prawach powiatu?
organy gminne
rada powiatu
wojewoda
organy gminne
Gmina, w której skład wchodzi miasto oraz kilka do kilkunastu sąsiednich wsi jest przykładem gminy:
miejsko-wiejskiej
miejskiej
wielkopowierzchniowej
na prawach powiatu
miejsko-wiejskiej
Gmina, w której skład wchodzą wyłącznie wsie to przykład gminy:
ziemskiej
ziemiańskiej
wiejskiej
wiejskiej
Czy organy powiatowe mogą wydawać polecenia organom gminnym tego powiatu?
nie
tak
nie
Przeniesienie części uprawnień i odpowiedzialności władzy publicznej z organów władzy państwowej na organy władzy samorządowej możliwie najniższego szczebla to:
decentralizacja
W przypadku braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez gminę, powiat, czy województwo powołuje się do życia:
zarząd komisaryczny
syndyka
komornika sądowego
namiestnika samorządowego
zarząd komisaryczny
Które z województw posiadają różne organy szczebla wojewódzkiego urzędujące w różnych miastach?
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie
małopolskie
podlaskie
lubuskie
kujawsko-pomorskie
lubuskie
Jaki organ RP może nałożyć na samorząd zarząd komisaryczny?
premier
marszałek sejmu
prezydent
premier
Które województwo graniczy ze Słowacją i Ukrainą?
podlaskie
podkarpackie
lubelskie
opolskie
podkarpackie
Czy przynależność obywatela do wspólnoty samorządowej jest obowiązkowa?
tak
nie
tak
Połącz województwo z jego stolicą.
mazowieckie
podkarpackie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
dolnośląskie
Warszawa
Rzeszów
Kielce
Olsztyn
Wrocław
mazowieckie
Warszawa
podkarpackie
Rzeszów
świętokrzyskie
Kielce
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
dolnośląskie
Wrocław

Powiązane tematy

#klasa8 #klasa8wos #klasa8wosdzial3

Inne tryby