Test: Józef Piłsudski i niepodległa Polska

Strona 1

Pytanie 1
W którym roku wybuchła I wojna światowa?
w 1915 roku
w 1914 roku
w 1917 roku
w 1912 roku
Pytanie 2
Które z państw były sojusznikami Rosji w I wojnie światowej?
Hiszpania
Francja
Austro-Węgry
Wielka Brytania
Pytanie 3
Dowódcą jakiej formacji wojskowej podczas I wojny światowej był Józef Piłsudski?
Legion Puławski
Polski Korpus Wojskowy
Legiony Polskie
Bataliony Chłopskie
Pytanie 4
Jak wyglądało odzyskanie niepodległości przez Polskę?
Po trwającej
4 lata
I wojnie światowej Polacy odzyskali niepodległość wykorzystując osłabienie państw zaborczych. Za dzień odzyskania niepodległości przyjmuje się
11
listopada
1918
roku gdy powierzono Józefowi Piłsudskiemu dowództwo nad Wojskiem Polskim.
Pytanie 5
Jaką funkcję objął Józef Piłsudski po odzyskaniu niepodległości przez Polskę?
Namiestnika Państwa
Komendanta Państwa
Naczelnika Państwa
Prezydenta
Pytanie 6
Jak długo Polska była pod zaborami?
132 lata
123 lata
145 lat
103 lata
Pytanie 7
W jakich latach toczyło się powstanie wielkopolskie?
1917 - 1918
1918 - 1919
1920 - 1921
1919 - 1920
Pytanie 8
Ile powstań śląskich wybuchło po odzyskaniu przez Polskę niepodległości?
trzy
cztery
dwa
Pytanie 9
Jakie imiona miały córki Józefa Piłsudskiego?
Jadwiga
Wanda
Anna
Ewa
Karolina
Pytanie 10
W jakich latach toczono wojnę polsko-rosyjską?
1919 - 1921
1920 - 1921
1920 - 1922
1919 - 1922
Pytanie 11
Z kim Polacy toczyli wojnę o Lwów?
z Białorusinami
z Rosjanami
z Ukraińcami
Pytanie 12
Kiedy stoczono Bitwę Warszawską?
w maju 1920 roku
we wrześniu 1921 roku
w lipcu 1921 roku
w sierpniu 1920 roku