Strona 2

Budowa i różnorodność grzybów. Porosty

Pytanie 9
Zaznacz zdania prawdziwe.
grzyby można wykorzystać do produkcji alkoholu
grzyby trujące dla człowieka mogą stanowić pożywienie dla innych zwierząt
grzyby mogą rozmnażać się zarówno płciowo jak i bezpłciowo
grzyby jadalne to np. koźlarz dębowy, piestrzenica kasztanowata i podgrzybek zajączek
pleśń nie jest grzybem
Pytanie 10
Grzybem produkującym penicylinę jest:
pędzlak
zrywka
bielnik biały
rdza źdźbłowa
Pytanie 11
Do którego królestwa zaliczamy porosty?
grzybów
roślin
Pytanie 12
O czym świadczy obfity rozwój porostów na danym obszarze?
o złej jakości powietrza
o dobrej jakości powietrza
Pytanie 13
Porosty to organizmy, zbudowane z komórek:
bakterii i grzybów
grzybów i protistów
grzybów i glonów
glonów i protistów
Pytanie 14
Zaznacz cechy porostów.
żyją wyłącznie na lądzie
posiadają zdolność fotosyntezy
są wrażliwe na suszę i zimno
są organizmami pionierskimi
do przytwierdzenia się do podłoża używają chwytników
Pytanie 15
Jakie kształty mogą przyjmować porosty?
skorupiaste
paciorkowe
krzaczkowate
listkowate
dwoinkowe