Strona 2

Klasa 5, dział 4 - Krajobrazy świata

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 9
Strefy krajobrazowe wydziela się z uwzględnieniem występującej na danym obszarze:
flory
fauny
Pytanie 10
Wysoka temperatura powietrza i duże opady deszczu przez cały rok są charakterystyczne dla:
strefy okołorównikowej
strefy umiarkowanej
strefy okołozwrotnikowej
Pytanie 11
Które zwierzęta są najbardziej liczne w tropikalnych lasach równikowych?
mięczaki
ptaki
gady
płazy
owady
Pytanie 12
Jaką nazwę noszą codzienne intensywne dwu - trzygodzinne opady deszczów w strefie tropikalnych lasów równikowych?
Pytanie 13
Zaznacz zdania prawdziwe.
W strefie wilgotnych lasów równikowych nie występują pory roku.
W tropikalnych lasach równikowych rośliny kwitną i owocują przez cały rok.
Nizinę Amazonki zamieszkują Pigmeje.
Tropikalne lasy równikowe mają budowę warstwową.
Lasy liściaste i mieszane cechuje większa różnorodność gatunków zwierząt niż tropikalne lasy równikowe.
Większość lasów strefy umiarkowanej rośnie na półkuli północnej.
Pytanie 14
Połącz kontynent z nazwą stepu.
Ameryka Północna
preria
Ameryka Południowa
pampa
Pytanie 15
W jakiej strefie klimatycznej położone są stepy?
klimatów umiarkowanych
klimatów równikowych
klimatów zwrótnikowych
klimatów podzwrotnikowych
Pytanie 16
Pora deszczowa i sucha jest charakterystyczna dla strefy:
lasów iglastych
tropikalnych lasów równikowych
sawann
stepów