Test: Bolesław Chrobry - pierwszy król Polski

Strona 1

Pytanie 1
Podaj rok śmierci Mieszka I.
Pytanie 2
Jakie plemię pragnął nawrócić na chrześcijaństwo biskup Wojciech?
Wieletów
Obodrytów
Prusów
Gotów
Pytanie 3
Dlaczego zginął biskup Wojciech?
odprawił mszę w miejscu świętym dla pogan
próbował siłą nawracać na wiarę chrześcijańską
poganie zabijali każdego, kto wkraczał na ich ziemie
spalił święty zagajnik pogan
Pytanie 4
Za ile Bolesław Chrobry wykupił ciało św. Wojciecha?
za tyle bursztynu, ile ważyło ciało zmarłego
za tyle srebra, ile ważyło ciało zmarłego
za tyle złota, ile ważyło ciało zmarłego
za tyle platyny, ile ważyło ciało zmarłego
Pytanie 5
W którym mieście pochowano ciało św. Wojciecha?
w Pradze
w Krakowie
w Akwizgranie
w Gnieźnie
Pytanie 6
Zaznacz zdania prawdziwe.
Za rządów Bolesława Chrobrego do Polski dołączono Milsko i Łużyce.
Zjazd w Gnieźnie odbył się w roku 1000.
Pierwsze polskie arcybiskupstwo zostało założone w Krakowie.
Podczas panowania Bolesława Chrobrego Polska straciła Pomorze Gdańskie.
Na zjazd gnieźnieński przybył cesarz Otton II.
Pytanie 7
Uzupełnij zdanie dotyczące koronacji Bolesława Chrobrego.
Bolesław Chrobry został koronowany na króla Polski w roku
1025
. Koronacja odbyła się w
Gnieźnie
.
Pytanie 8
Jak nazywało się wojsko księcia Polski?
Pytanie 9
W jakim wieku Otton III objął pełnię władzy w cesarstwie?
w wieku 12 lat
w wieku 14 lat
w wieku 18 lat
w wieku 16 lat
Pytanie 10
Jaki dar otrzymał Otton III od Bolesława Chrobrego podczas zjazdu gnieźnieńskiego?
kopię włóczni św. Maurycego
złoty krzyż Mieszka I
ramię Świętego Wojciecha
gwóźdź z Krzyża Pańskiego
Pytanie 11
W którym roku św. Wojciech przybył na ziemie polskie?
w 997 r.
w 999 r.
w 994 r.
w 996 r.
Pytanie 12
Ilu wojowników ofiarował Bolesław Chrobry św. Wojciechowi, by ten mógł bezpiecznie szerzyć wiarę chrześcijańską?
30
40
20
50