Fiszki

Bolesław Chrobry - pierwszy król Polski

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 6266 razy
Podaj rok śmierci Mieszka I.
992
Jakie plemię pragnął nawrócić na chrześcijaństwo biskup Wojciech?
Wieletów
Gotów
Obodrytów
Prusów
Prusów
Dlaczego zginął biskup Wojciech?
spalił święty zagajnik pogan
odprawił mszę w miejscu świętym dla pogan
próbował siłą nawracać na wiarę chrześcijańską
poganie zabijali każdego, kto wkraczał na ich ziemie
odprawił mszę w miejscu świętym dla pogan
Za ile Bolesław Chrobry wykupił ciało św. Wojciecha?
za tyle złota, ile ważyło ciało zmarłego
za tyle srebra, ile ważyło ciało zmarłego
za tyle bursztynu, ile ważyło ciało zmarłego
za tyle platyny, ile ważyło ciało zmarłego
za tyle srebra, ile ważyło ciało zmarłego
W którym mieście pochowano ciało św. Wojciecha?
w Krakowie
w Akwizgranie
w Pradze
w Gnieźnie
w Gnieźnie
Zaznacz zdania prawdziwe.
Pierwsze polskie arcybiskupstwo zostało założone w Krakowie.
Podczas panowania Bolesława Chrobrego Polska straciła Pomorze Gdańskie.
Zjazd w Gnieźnie odbył się w roku 1000.
Na zjazd gnieźnieński przybył cesarz Otton II.
Za rządów Bolesława Chrobrego do Polski dołączono Milsko i Łużyce.
Zjazd w Gnieźnie odbył się w roku 1000.
Za rządów Bolesława Chrobrego do Polski dołączono Milsko i Łużyce.
Uzupełnij zdanie dotyczące koronacji Bolesława Chrobrego.
Bolesław Chrobry został koronowany na króla Polski w roku
. . . . . . . .
. Koronacja odbyła się w
. . . . . . . .
.
Bolesław Chrobry został koronowany na króla Polski w roku 1025. Koronacja odbyła się w Gnieźnie.
Jak nazywało się wojsko księcia Polski?
drużyną
W jakim wieku Otton III objął pełnię władzy w cesarstwie?
w wieku 14 lat
w wieku 12 lat
w wieku 18 lat
w wieku 16 lat
w wieku 14 lat
Jaki dar otrzymał Otton III od Bolesława Chrobrego podczas zjazdu gnieźnieńskiego?
złoty krzyż Mieszka I
kopię włóczni św. Maurycego
gwóźdź z Krzyża Pańskiego
ramię Świętego Wojciecha
ramię Świętego Wojciecha
W którym roku św. Wojciech przybył na ziemie polskie?
w 996 r.
w 997 r.
w 999 r.
w 994 r.
w 997 r.
Ilu wojowników ofiarował Bolesław Chrobry św. Wojciechowi, by ten mógł bezpiecznie szerzyć wiarę chrześcijańską?
30
40
50
20
30