Fiszki

Bolesław Chrobry - pierwszy król Polski

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 3329 razy
Podaj rok śmierci Mieszka I.
992
Jakie plemię pragnął nawrócić na chrześcijaństwo biskup Wojciech?
Obodrytów
Prusów
Wieletów
Gotów
Prusów
Dlaczego zginął biskup Wojciech?
odprawił mszę w miejscu świętym dla pogan
spalił święty zagajnik pogan
próbował siłą nawracać na wiarę chrześcijańską
poganie zabijali każdego, kto wkraczał na ich ziemie
odprawił mszę w miejscu świętym dla pogan
Za ile Bolesław Chrobry wykupił ciało św. Wojciecha?
za tyle srebra, ile ważyło ciało zmarłego
za tyle złota, ile ważyło ciało zmarłego
za tyle bursztynu, ile ważyło ciało zmarłego
za tyle platyny, ile ważyło ciało zmarłego
za tyle srebra, ile ważyło ciało zmarłego
W którym mieście pochowano ciało św. Wojciecha?
w Akwizgranie
w Gnieźnie
w Pradze
w Krakowie
w Gnieźnie
Zaznacz zdania prawdziwe.
Podczas panowania Bolesława Chrobrego Polska straciła Pomorze Gdańskie.
Zjazd w Gnieźnie odbył się w roku 1000.
Za rządów Bolesława Chrobrego do Polski dołączono Milsko i Łużyce.
Na zjazd gnieźnieński przybył cesarz Otton II.
Pierwsze polskie arcybiskupstwo zostało założone w Krakowie.
Zjazd w Gnieźnie odbył się w roku 1000.
Za rządów Bolesława Chrobrego do Polski dołączono Milsko i Łużyce.
Uzupełnij zdanie dotyczące koronacji Bolesława Chrobrego.
Bolesław Chrobry został koronowany na króla Polski w roku
. . . . . . . .
. Koronacja odbyła się w
. . . . . . . .
.
Bolesław Chrobry został koronowany na króla Polski w roku 1025. Koronacja odbyła się w Gnieźnie.
Jak nazywało się wojsko księcia Polski?
drużyną
W jakim wieku Otton III objął pełnię władzy w cesarstwie?
w wieku 16 lat
w wieku 18 lat
w wieku 14 lat
w wieku 12 lat
w wieku 14 lat
Jaki dar otrzymał Otton III od Bolesława Chrobrego podczas zjazdu gnieźnieńskiego?
gwóźdź z Krzyża Pańskiego
ramię Świętego Wojciecha
kopię włóczni św. Maurycego
złoty krzyż Mieszka I
ramię Świętego Wojciecha
W którym roku św. Wojciech przybył na ziemie polskie?
w 999 r.
w 996 r.
w 994 r.
w 997 r.
w 997 r.
Ilu wojowników ofiarował Bolesław Chrobry św. Wojciechowi, by ten mógł bezpiecznie szerzyć wiarę chrześcijańską?
20
40
50
30
30