Pytania i odpowiedzi

Bolesław Chrobry - pierwszy król Polski

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 6270 razy
Pytanie 1
Podaj rok śmierci Mieszka I.
992
Pytanie 2
Jakie plemię pragnął nawrócić na chrześcijaństwo biskup Wojciech?
Prusów
Pytanie 3
Dlaczego zginął biskup Wojciech?
odprawił mszę w miejscu świętym dla pogan
Pytanie 4
Za ile Bolesław Chrobry wykupił ciało św. Wojciecha?
za tyle srebra, ile ważyło ciało zmarłego
Pytanie 5
W którym mieście pochowano ciało św. Wojciecha?
w Gnieźnie
Pytanie 6
Zaznacz zdania prawdziwe.
Zjazd w Gnieźnie odbył się w roku 1000.
Za rządów Bolesława Chrobrego do Polski dołączono Milsko i Łużyce.
Pytanie 7
Uzupełnij zdanie dotyczące koronacji Bolesława Chrobrego.
Bolesław Chrobry został koronowany na króla Polski w roku
1025
. Koronacja odbyła się w
Gnieźnie
.
Pytanie 8
Jak nazywało się wojsko księcia Polski?
drużyną
Pytanie 9
W jakim wieku Otton III objął pełnię władzy w cesarstwie?
w wieku 14 lat
Pytanie 10
Jaki dar otrzymał Otton III od Bolesława Chrobrego podczas zjazdu gnieźnieńskiego?
ramię Świętego Wojciecha
Pytanie 11
W którym roku św. Wojciech przybył na ziemie polskie?
w 997 r.
Pytanie 12
Ilu wojowników ofiarował Bolesław Chrobry św. Wojciechowi, by ten mógł bezpiecznie szerzyć wiarę chrześcijańską?
30