Test: XVII wiek - stulecie wojen

Strona 1

Pytanie 1
W jakich latach toczyła się o wybrzeże Bałtyku wojna pomiędzy Polską a Szwecją?
1595 - 1606
1600 - 1611
1602 - 1608
1604 - 1613
Pytanie 2
Połącz datę z wydarzeniem.
oblężenie Jasnej Góry
1655
bitwa pod Kircholmem
1605
bitwa pod Wiedniem
1683
podpisanie pokoju w Oliwie
1660
Pytanie 3
W którym roku koronowano Jana III Sobieskiego na króla Polski?
w 1637 r.
w 1662 r.
w 1654 r.
w 1676 r.
Pytanie 4
Kim był wielki wezyr?
dowódcą wojsk tureckich
władcą Turcji
najwyższym kapłanem tureckim
nadwornym turecki kronikarzem
Pytanie 5
Atakowanie znienacka mniejszych oddziałów wrogiej armii nazywa się:
wojną pozycyjną
wojną podjazdową
harcowaniem
falangą
Pytanie 6
Połącz osobę z wydarzeniem.
Kara Mustafa
bitwa pod Wiedniem
Jan Karol Chodkiewicz
bitwa pod Kircholmem
Augustyn Kordecki
obrona Jasnej Góry
Stefan Czarniecki
wojna ze Szwecją
Pytanie 7
Podaj ramy czasowe potopu szwedzkiego?
1665 - 1670
1650 - 1655
1660 - 1665
1655 - 1660
Pytanie 8
Co było najważniejszą częścią oręża husarii?
pistolety
kopia
miecz
szabla
Pytanie 9
Jak liczna była turecka armia oblegająca Wiedeń?
około 200 tysięcy
około 50 tysięcy
około 25 tysięcy
około 100 tysięcy
Pytanie 10
Wymień konsekwencje wojen polski w XVII wieku.
zniszczenie wielu miast i wsi na terenie Polski
utrata niektórych ziem Rzeczpospolitej
zajęcie terytoriów Imperium Osmańskiego
wzmocnienie pozycji polskiej floty na Bałtyku i Morzu Północnym
masowy rabunek dóbr polskich przez najeźdźców
Pytanie 11
Z którymi państwami w XVII wieku Polska toczyła wojny?
Szwecja
Austria
Turcja
Rosja
Brandenburgia
Pytanie 12
Uzupełnij zdania dotyczące bitwy pod Wiedniem.
Bitwa pod Wiedniem rozegrała się
12 września
1683 roku. W jej wyniku licząca
25 tysięcy
żołnierzy armia polska pokonała znacznie liczniejsze siły tureckie. Dowódcą wojski polskich w tym konflikcie był
Jan III Sobieski
.