Strona 1

XVII wiek - stulecie wojen

Pytanie 1
W jakich latach toczyła się o wybrzeże Bałtyku wojna pomiędzy Polską a Szwecją?
1600 - 1611
1602 - 1608
1595 - 1606
1604 - 1613
Pytanie 2
Połącz datę z wydarzeniem.
podpisanie pokoju w Oliwie
1660
bitwa pod Kircholmem
1605
bitwa pod Wiedniem
1683
oblężenie Jasnej Góry
1655
Pytanie 3
W którym roku koronowano Jana III Sobieskiego na króla Polski?
w 1654 r.
w 1662 r.
w 1676 r.
w 1637 r.
Pytanie 4
Kim był wielki wezyr?
władcą Turcji
najwyższym kapłanem tureckim
nadwornym turecki kronikarzem
dowódcą wojsk tureckich
Pytanie 5
Atakowanie znienacka mniejszych oddziałów wrogiej armii nazywa się:
falangą
harcowaniem
wojną podjazdową
wojną pozycyjną
Pytanie 6
Połącz osobę z wydarzeniem.
Augustyn Kordecki
obrona Jasnej Góry
Kara Mustafa
bitwa pod Wiedniem
Jan Karol Chodkiewicz
bitwa pod Kircholmem
Stefan Czarniecki
wojna ze Szwecją
Pytanie 7
Podaj ramy czasowe potopu szwedzkiego?
1655 - 1660
1650 - 1655
1660 - 1665
1665 - 1670
Pytanie 8
Co było najważniejszą częścią oręża husarii?
szabla
pistolety
miecz
kopia